Demens

Lidt vel hurtigt fremme ved fremtiden

Sundhedsudvalget får en chance mere til at forberede beslutning om centralisering

REBILD:De lokale politikere vil formentlig nogenlunde det samme, når det gælder Rebild Kommunes omsorg for sine demente borgere. Centralisering er fremtiden, fordi plejen af demente kræver både højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere. Det forklarede sundhedsudvalgsformand Orla Kastrup Andersen (V) flere gange i byrådet forleden og var sammen med resten af Venstres gruppe dybt frustreret over, at det øvrige byråd alligevel ikke lige nu ville tage beslutning om andet end at bygge det planlagte center for 30 demente i Støvring Ådale. I går var udvalgsformanden kommet til hægterne: - Nu planlægger vi et temamøde, hvor vi får i hvert fald ældrerådet, men også brugerråd og handi-capråd med til en spændende diskussion. Og der skal nok blive offentlighed om det her. Havde vi taget beslutningen torsdag, ville den jo også været blevet sendt i høring, påpeger Orla Kastrup Kristensen, som heller ikke selv er helt sikker på, at kommunen kan nøjes med to centre. - Det viste undersøgelsen af behovet i 2006. Vi regner med, at der er brug for 20-30 pladser til demente ud over de 30 nye i Støvring. Og så er ét center mere det rigtige. Og da udvidelsesmulighederne i Skørping ikke er så nemme, så har forvaltningen af rent praktiske og bygningsmæssige grunde foreslået at udvide demensafsnittet i Terndrup eller Bælum. Skulle det vise sig, at der er behov for 65 pladser, så er to centre faktisk for lidt ifølge Orla Kastrup. Han mener, at 30 bør være maksimum. - Jeg kan også godt forstå argumentet om, at der kan blive langt for de pårørende. Jeg tror bare, der er langt større problemer med de små enheder med hensyn til kvaliteten, siger han. Orla Kastrup Kristensen glæder sig nu ligefrem til at få alting belyst nærmere på et temamøde, som flertallet bad om. I byrådet var det først Socialdemokraterne, siden både radikale, Rebildlisten, konservative, Fælleslisten for Rebild Syd, SF og Dansk Folkeparti, der vaklede i forhold til at beslutte på stedet at samle alle kommunens øvrige demente i Bælum eller Terndrup. Det kom i den grad bag på en rørende enig Venstre-gruppe, at sagen pludselig og helt mod sædvane udviklede sig til en lang byrådsdebat af næsten skørpingske dimensioner.