LIF skriver historie

LØGSTØR: Når Løgstør Idrætsforening i 2005 fylder 100 år, så er det planen, at hele idrætsforeningens 100-årige historie skal være nedfældet på skrift. Derfor har der nu været indkaldt til et møde, hvor interesserede, der vil være med til at skrive historien, var mødt op. Der var mødt 22 personer op som er klar til at bruge en god portion fritid på at gennemgå samtlige numre af Løgstør Avis, der nu ligger på Lokalhistorisk Arkiv. Her er det meningen, at alt hvad der er skrevet om idrætsforeningen i de sidste 100 år skal fotograferes digitalt og derefter laves til et jubilæumsskrift. John Nielsen, Løgstør, var sammen med Preben Eskildsen og Michael Pedersen, indbydere til formødet, hvor 16 gav tilsagn om at ville være behjælpelig med at finde de mange artikler om foreningen frem. - Vi mangler en lille håndfuld personer ekstra, for at det store arbejde skal kunne føres ud i livet. Planen er nemlig, at hver person skal gennemgå fem avis-årgange, siger John Nielsen, der gerne hører fra flere interesserede, som vil hjælpe til med arbejdet. John Nielsen forventer ikke, at alle artiklerne om idrætsforeningen gennem de 100 år kan være i jubilæumsskriftet, men det er planen, at alle de digitale affotograferinger af artiklerne skal gemmes på en cd-rom eller i mapper i idrætsforeningens klubhus. - Det vil jo være dumt ikke at gemme alt materialet, når vi nu har fundet det frem. Det kunne jo være, at idrætsforeningen kunne få glæde af det i fremtiden, siger John Nielsen. lada