- Lige et par slam-spørgsmål til Otto Kjær Larsen

SLAMPOLITIK:På baggrund af Otto Kjær Larsens (OKL) svarskrivelse i Nordjyske 27. maj, stiller Miljø+ følgende spørgsmål for at underbygge, hvorvidt den politiske flertalsbeslutning er i overensstemmelse med borgerne: Vil hr. OKL oplyse borgerne om, hvor SLAMMET skal opbevares i de situationer, hvor grænseværdierne for tungmetaller, organiske stoffer mv., ikke overholder Plantedirektoratet og Miljøministeriets mindstekrav? (et mindstekrav der i øvrigt gennem de senere år er blevet skærpet kraftigt)? Vil hr. OKL oplyse borgerne om, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af planlægningsrapport ”Forsyning Rapport nr. 12”, hvor fra de anførte besparelser på to millioner kr. fremkommer ? Vil hr. OKL uddybe/forklare hvad der menes med, når der i samme rapport står (citat): ”Forbrænding fjerner de miljøspørgsmål, der bliver stillet vedrørende spredning af slam på marker.” ? Vil hr. OKL oplyse borgerne om de faktiske tal omkring kloakkerne, herunder den samlede værdi, nødvendig reetableringsværdi, og de faktiske afsatte midler i forhold hertil? Vil hr. OKL oplyse borgerne om, hvilken faglig dokumentation der henvises til og som siger, (citat): ”at det er fuldt forsvarligt i forhold til miljøet at sprede slam på landbrugsjord.” ? Vil hr. OKL oplyse borgerne om, under hvilke former slam skal transporteres til forbrænding eller på markjord og i hvilket omfang ? Vil hr. OKL oplyse borgerne om, hvordan Jammerbugt Kommunes samlede økonomi har indflydelse på miljøet ?