Lige lukt ned i helvede

Alt hvad de gør, sender dem lige lukt ned i helvede.

Så klar i mælet er Muhammad Tahir ul-Qadri, en muslimsk lærd, der netop har skrevet en 600 sider lang fordømmelse af islamistisk terror. Dem, der ryger lige lukt i helvede, er de personer, der begår terror i Allahs navn. Der venter dem ikke noget martyrium eller 72 jomfruer i himlen - tværtimod. Deres handlinger strider mod islam og mod Allahs vilje, understreger den lærde i sin tekst. ul-Qadri håber, at hans fatwa vil få unge muslimer til at vende terrorismen og terroristerne ryggen. Samme Muhammad Tahir ul-Qadri har gennem 30 år arbejdet målrettet for en fredelig sameksistens mellem religioner, og tilbage i 2001 var han en af de første muslimske ledere, der fordømte angrebet 11. september. Naturligvis tegner han ikke hele den muslimske verden, og han er heller ikke den første imam, der overbevisende fordømmer terror. Men alligevel er hans fatwa værd at hæfte sig ved. Forhåbentlig kan den være med til at bryde det stereotype og løgnagtige billede af islam og muslimer, som en række politikere og meningsdannere forsøger at skabe. Muslimer er lige så forskellige som kristne, og akkurat som kristne ønsker hovedparten at leve i fredelig sameksistens. Det demonstrerer de hver eneste dag. ul-Qadris tekst kan samtidig tjene til at gøre begrebet fatwa mere jordnært. Ofte bliver det opfattet som en krigerisk besked, der opvigler muslimer til at gribe til vold - med ayatollah Khomeinis dødsdom over Salman Rushdie fra 1989 som det klassiske eksempel. I virkeligheden dækker det over en vejledning eller et religiøst dekret til muslimer, udstedt af en lærd muslim. Som regel tager en fatwa stilling til et konkret aspekt af det politiske liv eller sociale normer. Muhammad Tahir ul-Qadri ændrer næppe verdenshistorien, men forhåbentlig kan hans værk skabe lidt mere gensidig forståelse. Det er særdeles tiltrængt.