Lige meget til forsamlingshuse

Børne- og kulturudvalget fordeler støttebeløb på ialt 60.000 kroner ligeligt

DRONNINGLUND:Der var tale om en ægte salomonisk løsning, da børne- og kulturudvalget i denne uge så nærmere på spørgsmålet om, hvad der skal ydes af kommunal støtte til kommunens seks forsamlingshuse. Der var således på det kommunale budget for 2005 afsat 60.000 kr. til formålet, og efter at have spurgt de seks forsamlingshusbestyrelser om, hvad de godt kunne tænke sig af støtte, endte det hele med, at udvalget besluttede at give 10.000 kr. til hver af de seks forsamlingshuse. Spørgsmålet om den kommunale støtte til forsamlingshusene har i de seneste år medført en del debat om, hvilken støttemodel der er den mest hensigtsmæssige, og denne debat har som det seneste ført til, at støtte kun kan ydes efter ansøgning og efter et af byrådet fastlagt regelsæt. De seks forsamlingshuse blev derfor tidligere i år gjort opmærksom på den fortsatte støttemulighed fra kommunens side, og det førte så til en række ansøgninger, der samlet løb op i 140.000 kr. Dem kiggede børne- og kulturudvalget så på i denne uge - og valgte så at fordele de 60.000 kr. ligeligt imellem de seks forsamlingshuse. De seks huse, der fået støtte, er i øvrigt forsamlingshusene i Dorf og Rørholt, Ørsøs aktivitets- og kulturhus, Ørums kultur- og forsamlingshus, aktivitetshuset i Thorup samt borger- og kulturhuset i Try.