Lige ret til sundhed?

I dag, 12. maj, markerer sygeplejersker over hele verden, at sundhed og sygdom er ulige fordelt, og at det er en forpligtelse for alle samfund at arbejde på at mindske uligheden. Bl.a. ved at skabe fri og lige adgang til sygepleje og andre sundhedstilbud.

12. maj er sygeplejens internationale dag - valgt fordi det er datoen for Florence Nightingales fødsel - og fordi der er brug for en årlig dag, hvor vi gør status. Hvordan står det til hos os - i vores samfund - med at yde sygepleje til dem, der har mest behov? Med at skabe retfærdige og lige vilkår for borgere, der bliver ramt af sygdom? Det internationale tema for dagen handler i år om at * "lukke gabet" mellem dem, der får, og dem der ikke får * øge adgangen til sundhedstilbud og skabe mere lige vilkår for at bevare eller genvinde sundhed Der er lande, hvor uligheden i sundhed springer mere i øjnene, end den gør hos os. Det gælder mange fattige lande, og det gælder et rigt land som USA, der ikke har vores tradition for et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Men det friholder os ikke fra at kigge på os selv. Gang på gang er det dokumenteret, at social status og uddannelse har afgørende betydning for danskernes sundhed. Jo bedre uddannelse, jo bedre chance har vi for at holde os raske livet igennem. Og jo mere glæde har vi af diverse oplysningskampagner og sundhedsfremme-aktiviteter. Vores egen region har for nylig offentliggjort en sundhedsprofil, der viser det samme. Nordjyder, der har både uddannelse og job, oplever generelt at have et godt helbred. Nordjyder, der har ingen eller en meget kort uddannelse eller er udenfor arbejdsmarkedet, oplever at have langt flere helbredsproblemer. Vores udgangspunkt for at holde os raske er altså ikke lige. Sygeplejens dag handler i år om at diskutere, hvordan vi som samfund kan gøre udgangspunktet mere lige for os alle, og hvordan sygeplejersker kan bruges i den indsats. Sygeplejersker møder nemlig hver eneste dag de mest udsatte borgere og familier i vores land. Både på sygehusene og ude i hjemmene, hvor de kommer som hjemmesygeplejersker og sundhedsplejersker. I Dansk Sygeplejeråd har vi besluttet, at dagen i dag - 12. maj 2011 - er første dag i "Sygeplejens År" i Danmark. Vi vil bruge det næste år på at sætte fokus på sygeplejens vilkår og sygeplejens betydning for danskernes livskvalitet og helbred. Jeg håber, at nordjyderne vil tage del i Sygeplejens År, og at vi om et år kan se tilbage på en fælles indsats, der har været til gavn for de nordjyske patienter og borgere.