Lige til Venstre-benet

Så er Fritids- og Kulturforvaltningens undersøgelse af den rytmiske musik i Aalborg langt om længe afsluttet.

En undersøgelse igangsat i efteråret 2003, og som inden færdiggørelsen nåede at blive et år forsinket i forhold til tidsplanen. Set i lyset af dette kunne man fristes til at tro, at undersøgelsen så også giver svar på de fleste relevante spørgsmål og problemstillinger vedrørende den rytmiske musik i Aalborg. Dette er desværre ikke tilfældet. Hvorfor skal jeg ikke endnu en gang trætte læserne af denne spalte med gisninger om. Kun konstatere at såfremt undersøgelsen i årene fremover skal danne grundlag for politiske initiativer, der positivt kan udvikle hele det rytmiske område i Aalborg, er det vigtigt, at rådmand Niels Bell ikke bare parkerer undersøgelsen i skrivebordsskuffen. Det er nu, undersøgelsen skal kvalificeres gennem en forsat dialog mellem Kulturforvaltningen og det rytmiske område. Hvilket bestemt heller ikke burde være umuligt. Faktisk er der allerede nu en række initiativer, der ligger lige for, og som kan igangsættes, uden at kommunekassen bliver tømt. Det kræver bare politisk vilje. For nu at tage rådmandens politiske observans i betragtning kan man sige, at den ligger lige til Venstre-benet. Alene to forhold kræver handling: For det første bevilges der til det samlede rytmiske område færre kommunale midler i 2005 end for fem år siden. For det andet er der ikke sket en forbedring af forholdende for de udøvende musikere i byen - for eksempel gennem væsentligt flere, bedre og billigere øvelokaler - de sidste mange år. Rytmisk musik er det kunstneriske område som langt størstedelen af de unge orienterer sig imod. Både som forbrugere og som udøvere. En landsdækkende undersøgelse dokumenterer eksempelvis, at der i dag er flere unge, der spiller rytmisk musik, end der spiller fodbold. At en uddannelsesby som Aalborg, der gerne vil tiltrække unge til sine uddannelser, nedprioriterer den rytmiske musik virker derfor paradoksalt. Umiddelbart ville det være oplagt, at gå i gang med følgende: * At der fra budgetår 2006 bevilliges flere penge til spillesteds- og arrangørområdet. I første omgang til spillestedet 1000Fryd, der føres tilbage til sit oprindelige tilskudsniveau. På sigt bør der arbejdes hen imod en større økonomisk ligestilling mellem spillestederne. * MUSAM styrkes økonomisk. Dette kan gøres ved, at nogle af de faste modtagere af MUSAM støtte placeres direkte på kulturbudgettet med en støtte, der står i et reelt forhold til deres aktivitet. Dette vil give specielt arrangørerne af større enkeltarrangementer bedre økonomi og arbejdsro. Eksempelvis Nordic Rock Bookings "Metal-Festival", der på bare to år og et MUSAM tilskud på kr. 25.000,- har etableret sig som Danmarks væsentligste Metal Festival. Prøv at tænk på, hvad det kunne blive til, hvis de fik arbejdsro og en forhøjet støtte. Skandinaviens største Metal Festival (i Nordkraft!). På sigt bør MUSAM tilføres et driftstilskud, der gør det muligt at udvikle et decideret sekretariat, der kan servicere såvel Kulturforvaltning som aktørerne på det rytmiske område. * At der på budget 2006 afsættes midler til etablering af flere øvelokaler. For hvad der formentlig svarer til en kvart idrætshal ville man kunne nå meget langt i forhold til at realisere målsætningen om rigelige, gode og billige øvelokaler. På sigt bør der arbejdes med nye øvelokalekoncepter. Super-øvelokaler med tilhørende produktionsfaciliteter på leasingbasis til de mest ambitiøse orkestre. Og tænk på effekten i det rytmiske miljø i hele landet. Aalborg – byen hvor du kan spille musik! Så, Niels Bell, skal vi ikke aftale, at nu går vi i gang med 2. halvleg. På med støvlerne og vis du kan sparke den ind... Lars Hellerup har siden 1998 været ansat som forretningfører på Studenterhuset i Aalborg. Har en bachelorgrad i dansk fra Aalborg Universitet og har tidligere været ansat som bestyrer på 1000Fryd og musikchef på Voxhall i Århus.