Lige ved og næsten for golfbane

Indstilling til amtets teknik- og miljøudvalg: Sig god for golfprojekt

LØGSTØR:Der er lys forude for de folk i Løgstør, som de seneste to et halvt år har arbejdet på at få en 18-hullers golfbane på Ravnstrupgårdens jord umiddelbart syd for Løgstør. I morgen ser amtets teknik- og miljøudvalg igen på sagen, efter at en lokalplan - som også omfatter en Pay & Play-bane og driving range -har været i offentlig høring og er sendt til amtet med enkelte ændringer. Sagen er, at der skal gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis golfbanen skal blive til noget. Området er inden for strandbeskyttelseslinien. Men indstillingen fra forvaltningen til udvalgsmødet i morgen er klar: Sig god for projektet. Forvaltningen har enkelte bemærkninger med hensyn til ændringer af terrænet og beplantning. Eksempelvis må der ikke plantes høje træer eller ændres mere end 80 centimeter på terrænets niveau. Men disse forbehold er helt i orden, siger formand for Løgstør Golfklub, Lars Erik Bengtsson: - Det er helt fint med os. Vi har slet ikke planer om at plante høje træer, for det kan alligevel ikke lade sig gøre på grund af vinden. Så det ordner naturen for os, siger Lars Erik Bengtsson. Med hensyn til ændringer i terrænet er der heller ingen problemer for klubben. Meningen er netop, at golfbanen skal følge terrænet, som det ser ud i dag. Kun enkelte steder skal der fjernes lidt jord eller køres jord på, især på de forskellige greens. - Men de 80 centimeter er nok for os, forsikrer golfformanden. Ét tredje forbehold omkring skiltning skulle heller ikke være et problem. Entreprenøren har fået besked på at gemme større sten, der bliver gravet op. De kommer så til at fungere som nummerskilte ved de enkelte huller som en naturlig del af området. I øvrigt har museumsfolk sikret sig, at der ikke er fortidsminder, som ville blive ødelagt af maskinerne. Lars Erik Bengtsson er glad for at ane lys forude: - Entreprenøren tripper for at komme i gang. Maskinerne står bogstaveligt talt klar. Og det er yderst vigtigt for os at komme i gang, så banen er færdig i foråret 2006. Hvis det bliver senere, risikerer vi at miste et års kontingent, fordi medlemmerne tegner sig for et år ad gangen og derfor måske vil melde sig ind i andre klubber, siger Lars Erk Bengtsson. Hvis lokalplanen går igennem amtets sagsbehandling uden besvær, bliver der en offentlighedsfase. Om Naturklagenævnet så skal ind i sagen, afhænger af, om der kommer indsigelser. Ellers er "banen klar".