Frederikshavn

Ligegyldigt

MIDLER:Vedrørende mit indlæg (22.10.) kan oplyses, at overskriften "Hvis ansvar?" er redaktionens. Min overskrift var: "Effektivt". Jeg kan - bortset fra et i overskriften - ikke se ét eneste spørgsmålstegn. Hvor mange - eller få - midler, der tildeles hist og her, er i denne sammenhæng ret ligegyldigt. I debatten om kommunalreformen har flere borgmestre - socialdemokrater såvel som gæve Venstre-mænd - sagt, at der ikke er ydet fuld kompensation. Dette fremførte jeg i mit indlæg. At Karsten Lauritzen kan finde endog flere spørgsmål i læserbrevet er for mig til stor undren. Indlægget var en mildt formuleret sarkastisk konklusion. Givet kan enhver mene om ordene: armvridning, politireform samt effektivt, hvad der passer én bedst. Når samme Lauritzen (23.10.) sammenblander skribentens navn og adresse et sted, tænker man (hovsa): Lad dog sekretæren. Jeg overvejer et navnetilkøb. Bjarne Jensen Kong Christians Allé 24, 9900 Frederikshavn