Hjørring

Ligelig fordeling mellem køn

151 personer indgår i statistikken om sygedagpenge. 82 kvinder og 69 mænd. Hoveddiagnosen, 49 personer, var lidelser i bevægeapparatet. 67 personer var over 45 år. 96 personer var sygemeldte i 26 uger / 24 personer i over 52 uger. 55 personer var privat ansatte / 49 var offentligt ansatte.