EMNER

Ligelig udvikling

Der sker en snigende skævvridning af landet. Udkantsområder oplever faldende indbyggertal og tab af arbejdspladser. Det er beklageligvis blevet sværere at få højtuddannet arbejdskraft til at bosætte sig langt fra Odense, Århus og København.

Virksomhederne investerer primært i de dele af landet, hvor der er forvejen er fuld damp på kedlerne. Denne udvikling er vi nødt til at standse med aktiv politisk handling. Jeg vil foreslå en yderst effektiv metode til at få maksimal politisk fokus på målet om et Danmark i bedre balance: Hvert eneste lovforslag skal vurderes på lovens konkrete virkning i forhold til målet om bedre balance i vort land. Embedsmænd, der forbereder lovgivningen, tvinges til at tage stilling til, om den pågældende lov fremmer en mere balanceret udvikling eller betyder mere centralisering og skævvridning. Det samme overvejelse kommer alle medlemmer af Folketinget til at gennemføre. Jeg håber, at vi kan samle tilslutning til at indføre dette forslag, der vil markere et vendepunkt i kampen for bedre balance og en tiltrængt mere ligelig udvikling i vort land.