Retspleje

Ligeret for loven

LØGSTØR:En lettisk mand, der indtil 1. november var bosat i Løgstør, er ved retten i Fjerritslev tiltalt for spirituskørsel med en alkoholpromille på 2,12. Manden er rejst hjem til Letland og var ikke til stede i retten. Men da der efter anklageren, politimester Helle Kyndesens opfattelse er ligeret for loven, uanset om man stadig er her i landet eller ikke, lød påstanden på takstmæssig sanktion, nemlig en betinget dom med vilkår om 30 timers samfundstjeneste og en bøde på 1.000 kroner, samt en ubetinget frakendelse af førerretten i Danmark. Politimesterens alternative påstand var 14 dages ubetinget fængsel. Den lettiske mands forsvarer, advokat Uffe Bro, henviste til at tiltalte, ifølge den personundersøgelse som Kriminalforsorgen har udarbejdet, er egnet til samfundstjeneste, og henstillede til rettens mildeste dom. Der bliver afsagt dom den 16. december. nca