Ligestiling med små skridt

Om far laver sovsen eller mor ordner bilen er flintrende ligegyldigt i en diskussion om ligestilling. Det handler om, hvem der har lysten og evnerne, og det finder de fleste ud af i mindelighed. Men når alle statistikker stadig viser uligheder mellem kønnene - på løn, ansvar og pigter i forhold til hjem og børn - så nytter det ikke meget at henvise til, at det er kvinderne selv, der vælger karrieren fra. Så er der tale om en tendens, som den enkelte ikke har magt over. I princippet har kønnene lige muligheder og frit valg. Ingen forhindrer kvinderne i at blive forskere og få lederjobs, ingen tvinger mændene til at påtage sig ansvar på jobbet. Men det frie valg er bundet op på den enkelte families muligheder, økonomisk og socialt. Når mændene stort set altid tjener mest, begynder det at ligne en nødvendighed, at det er kvinderne, der trækker læsset med børnene Det kan godt være, at mændene næsten har ligeret til barsel - der er bare ikke ret mange, der udnytter den, i hvert fald ikke fuldt ud og slet ikke i et omfang, der kan sammelignes med kvindernes. Ligestillingsministerens forslag om at holde den enkelte arbejdsgiver skadesløs ved barselsorlov gennem oprettelse af en fælles fond er sympatisk og kan måske hjælpe arbejdsgiverne til ikke næsten automatisk at foretrække mænd frem for kvindelige ansøgere i den fødedygtige alder. Forslaget løser selvfølgelig ikke problemet med de forskellige forventninger, arbejdsmarkedet har til kvinder og mænd, og som i høj grad får os alle til at hænge fast i vanetænkningens hængedynd. Barselsfonden afskaffer ikke med et slag ulighederne mellem kønnene, men det er der på den anden side heller ikke andre tiltag, der har gjort. Ligestilling kan hverken indføres med lov eller kvoter, men kræver små skridt og opgør med de små tings tyranni. Verden er stadig delt i typiske mande- og kvindefag, bl.a. fordi de traditionelle kvindefag er så dårligt lønnede, at mændene oftest ser bort fra dem, når de vælger fag. Derfor vokser generation efter generation af drenge og piger fortsat op med den opfattelse, at børnepasning er noget, piger tager sig af.