Ligestilling glemt i kommunal service

Det går skidt i de nordjyske kommuner med at skabe ligestilling i forhold til de kommunale serviceområder. To nordjyske kommuner arbejder stadig ikke med ligestilling.

Ligestillingsminister Karen Jespersen (V) mener, at det er vigtigt at tænke ligestilling også på det felt. Men kun to nordjyske kommuner har her bevæget sig ind på serviceområdet. Det er Aalborg og Morsø. Når det gælder arbejdet med ligestilling i forhold til personalet, så er to af de nordjyske kommuner ikke kommet i gang. Det er Brønderslev og Læsø kommuner. - I hovedsamarbejdsudvalget har man ikke prioriteret spørgsmålet om ligestilling i forhold til personalet. Sidste år havde vi ikke ressourcer til det. - På mange områder vil vi heller ikke i den nuværende situation være i stand til ved rekruttering at gøre noget aktivt. F.eks. har vi til ældreområdet så svært ved at skaffe personale, at vi er glade for dem, vi kan få, uanset deres køn, siger Brønderslevs kommunaldirektør, Søren Steensen. Fire nordjyske kommuner har udelukkende mandlige topchefer. Det er Mariagerfjord, Læsø, Thisted og Morsø. Om indsatsen på det kommunale serviceområde siger formanden for Aalborg Kommunes ligestillingsudvalg, rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S): - F.eks. på børneinstitutioner er det vigtigt ikke kun at se drenge som vildbasser og piger som lyserøde prinsesser. - Nogle piger har måske behov for at blive stimuleret til større fysisk aktivitet, mens nogle drenge måske har behov, der går i andre retninger.