Ligestilling i tinget?

Debatten om ligestilling er langt fra af nyere dato, men der er med den nye regering kommet mere turbo på.

Der er således en lov på trapperne om at slette tre måneders barseltilskud, hvis manden nægter at tage tre måneders barselorlov. Et forsøg på en form for faktisk tvang og et angreb på den personlige frihed. En eventuel deling af barselsorloven bør anstændigvis tilkomme forældrene. Et andet hårrejsende eksempel er den fremførte tanke om et kønsneutral ægteskab, så mand og kvinde omdannes til intetkøn, noget, der også var på tapetet under ungdomsoprøret i 1968, men til alt held gik i sig selv igen. Et misfoster, der forhåbentligt ikke bliver til noget. En forfladigelse af tilværelsen. På dagsordenen er også i forstærket grad spørgsmålet om ligestilling ved besættelse af stillinger, bestyrelsesposter m.v. At Aalborg er med på noderne, fremgår af NORDJYSKE (1.11.) under overskriften "For få kvinder i top". FSpørgsmålet dyrkes af udvalget for sundhed og bæredygtig udvikling, og der arbejdes på højtryk og afholdes konferencer, hvor man har fundet ud af, at hensigtserklæringer ikke hjælper, men at fokus nu skal rettes mod måltal, et andet ord for kvoter i håb om succes. Alle disse behjertede politikere og samfundsreformatorer gør sig åbenbart ingen forestilliger om, at det kvinderne sætter pris er at blive bedømt på kvalifikationer og intet andet. Kvinderne kan sagtens stå distancen i konkurrencen med mændene, hvad angår kvalifikationer. at det nu en gang har maget sig sådan, at det er kvinder, der føder børn er en hurdle, der skal overvindes, når kvinden er i den fødedygtige alder. Her er hensigtserklæringer rettet mod arbejdsgiverne den eneste farbare vej. At det i mangfoldige tilfælde lykkes, er en fjer i hatten til begge parter. At anbringe stillingsansøgere på et bræt og skære dem ud i portionsanretninger er respektløst over for både kvinden og manden. Politikerne skulle hellere bruge deres kræfter på at komme uligheden i Folketinget til livs, overbefolket som det er med akademikere, der er gået fra den ene skoleform til den anden uden at have været, som man siger, ude på gulvet og fået virkeligheden ind i hovedet. En arbejder, der har bevæget sig i den virkelige verden og dermed kommet i besiddelse af sund fornuft er på det nærmeste et særsyn i Folketinget. Så Folketinget, der skal repræsentere folket sejler under falsk varemærke.