Ligestilling skal være mere end en frase

Fem mentees og ditto mentorer mødtes formelt for allerførste gang i splinterny mentorordning

FREDERIKSHAVN:Ligestillingsudvalget i Frederikshavn Kommune startede i går en enestående mentorordning som pilotprojekt. Projektet har til formål at give de kommunalt ansatte kvindelige ledere et løft. Generelt er der mange kvindelige ledere i kommunen, især på lederniveau 3 inden for socialområdet samt børne- og kulturområdet. Til gengæld kniber det gevaldigt med kvinder på de egentlige chefposter på direktionsniveau (lederniveau 1) og afdelingsledere (lederniveau 2) - på trods af kvalificeret materiale. Men det skal pilotprojektet nu forsøge at gøre noget ved. Faglig og personlig udvikling er målet for de fem mentees, og så skal der spilles bold op ad en mentor med erfaring inden for ledelse - en person, der bl.a. kan give kvalificeret feed back i et struktureret parløb. Børne- og Kulturdirektør Lis Rom Andersen er én af mentorerne - og hendes mentee er Caroline Skjoldborg. Og hvad kan Lis Rom Andersen så lære Caroline Skjoldborg, som kan bruges i hendes nuværende job som leder af Mariehønen i Jerup. - Jeg skal bl.a. hjælpe Caroline til at blive mere spids på, hvad hun egentlig vil opnå med sin ledelse - med afsæt i både konkrete situationer, opgaver, personer og konkrete udfordringer her og nu. Og udfordre hende på hendes forestilling om, hvordan det kan tackles, og på at det måske kan gøres på en anden måde. Generelt har vi en masse dygtige og ambitiøse ledere - så nu skal der pustes til ambitionerne. Jeg vil f.eks. stille spørgsmål som: hvad er det du kan udrette og hvad er det, du gerne vil, siger Rom Andersen Med andre ord: guldet skal graves frem og potentialer frem i dagens lys. - For mig gælder det om at udbygge værktøjskassen - at få nogle flere redskaber - og få lov til at bruge dem. Mange ting fungerer rigtigt godt, og dem kan jeg bruge “næste gang” - men jeg kan også godt kigge lidt på andre, og tænke: hvorfor var det ikke mig, der lige kunne udtrykke det så præcist eller lede en sag så godt eller bedre, end jeg gjorde. Hvis man synes, at man kan tingene godt nok, så udvikler man sig jo ikke, siger Caroline Skjoldborg. Pilotprojektet starter med, at mentoren modtager en “kontrakt” fra sin mentee, hvori bl.a. står formuleret ønsker og mål. Og så går parrene ellers i gang. Pilotprojektet løber fra i dag og resten af året - foreløbig - og så er der evaluering i december 2006.