Ligestilling

Skal Folketinget sikre homoseksuelle ret til at blive viet i folkekirken på lige fod med hetereseksuelle?

Kære Anne Margrethe Efter min opfattelse ville den nemmeste løsning på dette problem være at fjerne Folkekirken og andre udvalgte religiøse samfunds ret til at gennemføre juridisk bindende vielser. Dette bør forbeholdes ikke-religiøse offentlige myndigheder. På samme måde bør alle andre forbindelser mellem Folkekirken og staten afbrydes. Så kan vi overlade det til folkekirken selv at afgøre, hvem man vil gennemføre religiøse cermonier for. Noget helt andet er, at jeg mener, at folkekirken lige som alle andre bør ophøre med at diskriminere homoseksuelle - og så længe folkekirken reelt fungerer som "statskirke", bør den naturligvis forpligtes til at vie også homoseksuelle. Venlig hilsen Per Kære Per Du har helt ret i, at en juridisk forpligtigelse som en vielse burde udføres af en verdslig myndighed. Og du har helt ret i, at det kun forvirrer med de forskellige religiøse vielsesmyndigheder, vi har i Danmark. Netop vielsesretten er en del af anerkendelsen af et trossamfund. Jeg er således enig i, at religion og jura bør adskilles, derfor må det også være folkekirken selv, der tager stilling til, om homoseksuelle skal kunne få en kirkelig velsignelse. Men politikere skal også holde sig fra at udtale sig om religiøse anliggender, uanset hvilket trossamfund de tilhører. Hilsen Anne Margrethe Kære Anne Margrethe Jeg er glad for, at du er enig med mig i, at man bør adskille religion og jura. Jeg går derfor også ud fra, at du er enig i, at vi bør sikre en total adskillelse mellem stat og religion. Det betyder også, at religiøse anfægtelser ikke kan betyde noget for en stats politik overfor sine borgere. Derfor bør vi også afskaffe de sidste rester af diskrimination af de homoseksuelle. Således bør de registrerede partnerskabers særstatus afskaffes, sådan at de har præcis samme status som ægteskabet, og homoseksuelle skal have samme ret til at adoptere børn, som andre har. Mvh Per Kære Per. Der er to ting i dit svar. 1. Adskillelse af stat og kirke (religion). 2. Homoseksuelles rettigheder i samfundet og adoption. Ad 1. Den politiske adskillelse lyder måske enkel nok, så bliver Folkekirken et medlemskab, og medlemmerne betaler for deres ansatte. Det vil dog kræve mere end dette enkle, da mange landsbykirker er historiske steder og en del af dansk kultur, og det vil ikke være muligt at bevare dem, uden at staten er med til at vedligeholde dem. Så en helt ren deling mellem stat og kirke kan vise sig vanskelig. Ad. 2. Der er mange børn, som bor med en forælder, og dette kan være et argument for at give homoseksuelle ret til at adoptere. Men det er også kendt, at en del skilsmissebørn savner en lige kontakt med begge køn, bl.a. derfor søger mange institutioner at have både mænd og kvinder i personalegruppen. Derfor mener jeg, at den mest almindelige familieopbygning med en mand og en kvinde skal tilbydes de børn, der rives ud af deres oprindelige familiesammenhæng og bortadopteres. Hilsen Anne Margrethe Kære Anne Margrethe. Selvfølgelig har det offentlige et ansvar for at sikre den danske kulturarv. Det gælder også i forhold til at bevare danske kirker, der har en sådan betydning. Så her er vi fuldstændig enige. Til gengæld vil jeg fastholde, at homoseksuelle bør have samme ret til at adoptere som alle andre. Vi har allerede erfaringer med homoseksuelle, som har børn. Så vidt jeg ved, er der intet, der tyder på, at det skulle give problemer. Denne situation kan næppe heller sammenlignes med en situation, hvor barnet forhindres i at have kontakt med den ene af sine forældre. Derfor ser jeg ingen grund til, at diskriminere homoseksuelle. Mvh Per Hej Per Med dagens genteknik kan vi kvinder reproducere os selv, og behøver egentlig slet ikke mænd! Så ud fra det synpunkt kan alle homoseksuelle adoptere eller producere alle de børn, de vil - men verden ville være lidt kedelig og ens for nogen af os, hvis der ikke var nogen af det modsatte køn. Men ligesåvel som jeg aldrig har ment, at kvinder i rene kvindekollektiver (70'erne) var bedre til at opdrage børn end mænd, så mener jeg heller ikke, par af samme køn giver det spil, som er vigtigt for at forme børn i deres opvækst. Og det er ikke nok at møde det andet køn i en form for fritidssamkvem, den daglige påvirkning i opdragelsen har den største indflydelse. Hilsen Anne Margrethe Per Clausen er 49 år, arbejdsløs, bor sammen med Susanne, hobby er krimier ogølsmagning. Medlem af Enhedslisten Anne Margrethe Roesen er 53 år og selvstændig konsulent og sælger. Folketingskandidat siden 1997 først Aalborg Nord, nu i Hobro. Medlem af Kristendemokraterne. Gift og har tre tre børn i 20'erne.