Erhvervspolitik

Ligestillingsminister ind i sag om Vækstforum

Diskussion om ligestilling i Vækstforum havner igen på ministerplan

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Byg­ge­ri har ind­stil­let di­rek­tør Knud Kris­ten­sen, der også er kon­ser­va­tivt fol­ke­tings­med­lem, som nyt med­lem af Vækstforum i Nord­jyl­land. Foto: Gre­te Dahl

NORDJYLLAND:Det, at organisationen Dansk Byggeri ikke mener, at den kan stille med en kvalificeret kvinde som kandidat til Vækstforum i Nordjylland, resulterer nu i en større ligestillingsdiskussion, som velfærds- og ligestillingsminister Karen Jespersen (V) kommer til at tage stilling til. Det er anden gang inden for et par år, at spørgsmålet om ligestilling og sammensætning af Vækstforum havner på ministerplan. Organisationen Dansk Byggeri har indstillet direktør Knud Kristensen, der også er konservativt folketingsmedlem, som nyt medlem af Vækstforum i Nordjylland. Det er sket, uden at organisationen har peget på en mulig kvindelig kandidat. Loven om ligestilling siger, at organisationer, der indstiller, bør møde med et ligestillingsalternativ. Det problem gjorde regionen for nogen tid siden Dansk Byggeri opmærksom på, men her var svaret fra organisationen, at man henviste til muligheden for dispensation. Loven giver, hvis det ikke er muligt at stille med en kvalificeret kvinde, mulighed for at dispensere. Den anmodning godtog regionsrådet på sit seneste møde. Det skete efter nogen diskussion, hvor flere talte for, at sagen burde gå tilbage til Dansk Byggeri med krav om, at organisationen fandt et ligestillingsalternativ. Nu er det nordjyske folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge (SF) gået ind i sagen. Hun har stillet et skriftligt spørgsmål til Karen Jespersen. Pernille Vigsø Bagge spørger, om ministeren mener, at ligestillingsloven er overholdt. I spørgsmålet bliver der henvist til ligestillingslovens bestemmelse om, at organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg, der skal udpeges af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, skal foreslå både en kvinde og en mand. Det skal ske ud fra ønsket om at fremme ligestilling af kvinder og mænd. - Mener ministeren, at ligestillingsloven er tilstrækkelig til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, hvis lovens krav blot kan tilsidesættes med en ubegrundet påstand om, at det i en hel region ikke har været muligt at finde en kvalificeret kvindelig kandidat, spørger Pernille Vigsø Bagge. For et par år siden gav nedsættelsen af Vækstforum i Nordjylland en lignende debat om ligestilling, idet erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) gik ind i sagen og ikke ville acceptere, at kun en fjerdedel af de udpegede medlemmer var kvinder. Slutresultatet blev, at seks af de 20 medlemmer var kvinder. Det antal stiger i øvrigt til syv, idet regionsrådets ny formand, Ulla Astman (S), afløser sin partifælle Orla Hav i Vækstforum. Ligesom Orla Hav bliver hun formand for Vækstforum. På regionsrådets seneste møde talte SF¿eren Thomas Krog stærkt for, at sagen burde sendes retur til Dansk Byggeri med krav om, at organisationen også stiller med en kvinde som emne til den ledige plads. - På baggrund af det svar, som ligestillingsministeren kommer med, regner jeg med, at der igen bliver mulighed for at tage sagen op i regionsrådet med krav om, at Dansk Byggeri også stiller med en kvinde som kandidat, siger Thomas Krog. Pladsen i Vækstforum er blevet ledig, efter at direktør Søren Pedersen har ønsket at udtræde.