Lighed for loven?

AFBRÆNDING:Nordjyllands Amt har for nylig givet Aalborg Portland en forsøgstilladelse til at afbrænde kreosotbehandlede jernbanesveller i cementovnene. Samtidig signalerer amtet, at man ikke er indstillet på at give tilladelse til forbrænding af tilsvarende jernbanesveller på de rigtige affaldsforbrændingsanlæg. Paradoksalt, fordi affaldsforbrændingsanlæggene netop er specialkonstruerede, så der på disse anlæg sikres en optimal miljøvenlig forbrænding. Der er igennem årene blevet brændt masser af kreosotbehandlede jernbanesveller og andre former for imprægneret træ. Det meste er sikkert blevet forbrændt på de miljøgodkendte affaldsforbrændingsanlæg, men der er uden tvivl også meget, der er røget igennem ukontrollerede anlæg som f.eks. brændeovne og halmfyr. For ca. tre år siden kom der imidlertid nye bestemmelser fra Miljøstyrelsen, der fastlagde, at imprægneret træ skulle deponeres, hvorimod neddelt kreosotbehandlet træ fortsat kan forbrændes. Det er derfor et tankevækkende paradoks, at Nordjyllands Amt nu vil give Aalborg Portland tilladelse til at afbrænde kreosotbehandlede jernbanesveller i ovne beregnet til cementproduktion og samtidig nægter at give tilsvarende tilladelser til de rigtige affaldsforbrændingsanlæg, som har specialovne beregnet til forbrænding af affald og desuden har en meget bedre røggasrensning. Dette paradoks forstærkes yderligere af det faktum, at Aalborg Portland igennem lang tid har afbrændt affald uden at betale affaldsafgift til staten. Affaldsafgiften ved forbrænding betales af samtlige affaldsforbrændingsanlæg, men altså ikke af Aalborg Portland, som dermed også har store økonomiske interesser i sagen. Sædvanligvis behandles borgere og virksomheder her i landet efter det såkaldte ligebehandlingsprincip, men i det aktuelle tilfælde kan man godt få indtryk af, at nogen er mere "lige" end andre. Der er i hvert fald noget at tænke over!