EMNER

Lighed for loven

24 ÅRS REGEL: Det har så sandelig ikke skortet på angreb på min person de seneste dage her i NORDJYSKE Stiftstidende. Én væmmes, en anden vil udvise mig, og en tredje kalder det umenneskeligt, at jeg har udtalt, at Brian og Luizas baby kan få en god opvækst i Polen. Hele sagen drejer sig om 24-års-regelen, som regeringen har indført for at dæmme op for de mange ulykkelige tvangsægteskaber, der desværre har stået på i flere indvandrermiljøer. Tvangsægteskaber er umenneskelige - ikke 24-års-reglen, der beskytter unge piger. Lov er lov, og lov skal holdes, ligesom vi da heldigvis har lighed for loven her i Danmark. Vi ønsker ikke at diskriminere og lovgiver altså ikke for enkeltgrupper. Det betyder så igen, at 24-års-regelen rammer danskere såvel som udlændinge. Det er altid trist, når en familie skal skilles, men det ville være endnu værre, hvis vi stiltiende så til, at hundredevis måske tusindvis af ellers velintegrede indvandrerpiger skulle tvinges til at indgå i ulykkelige tvangsægteskaber med en for dem ukendt eller uønsket mand. Sagen med Brian og Luiza ville vi alle gerne have været foruden. Det er forhåbentligt også et enkeltstående tilfælde. Polen står foran optagelse i EU, og 24-års-reglen gælder ikke for for EU-borgere, så såfremt den polske befolkning stemmer ja til EU-medlemskab, løser problemet sig for dansk/polske par. Min kollega i Folketinget, Bjarne Laustsen, var hurtig på aftrækkeren og bebudede, at han straks ville rejse sagen overfor integrationsminister Bertel Haarder. I sin iver har Bjarne Laustsen åbenbart glemt, at hele den socialdemokratiske folketingsgruppe stemte for 24-års-reglen.