EMNER

Lighed for lovene

Der er tilsyneladende helt planløst, når forskellige politiske flertal skal fastslå, hvad danskernes straf skal være for at overtræde forskellige regler. plan. I hvert fald når det gælder størrelsen på de bøder, der uddeles, hvis virksomheder optræder i strid med lovgivningen.

NORDJYSKE har sat sig for at sammenligne bødestørrelsen, som erhvervslivet får for ulovlige handlinger. Resultatet er mildest talt tankevækkende. Når samfundet takserer det som lige så stor en forbrydelse at være uforvarent skyld i fire fugles død, som at være ansvarlig for, at to mennesker omkommer i en arbejdsulykke, så synes der at være noget galt. Og det er der også, erkender de folketingspolitikere, som vi har kontaktet med de oplysninger, der fremgår af dagens avis. Politikerne kan nu se, at de har forsømt at skæve til hinandens områder, når de har fastsat, hvor meget det skal koste at overtræde reglerne på netop det område, de selv interesserer sig for. Derfor er vi endt i en situation, hvor samfundet med sine bødestørrelser sender det signal, at det er mere alvorligt, at en dyrehandler kommer til at transportere fire musvåger forkert, end at en virksomhed sjusker med sikkerheden, så to medarbejdere mister livet. Det er også svært at finde den dybere retfærdighed i, at det kan koste to millioner kroner i bøde for én virksomhed at udsende ulovlige SMS'er og mails til sine kunder, mens en anden, der snyder sine kunder ved at sælge almindelige varer som økologiske slipper med en bøde på 5.000 kroner. De færreste kan forklare logikken i, hvorfor det koster 5.000 kroner at sælge en dåsecola uden moms, mens det er er gratis at overtræde reglerne om god markedsføringskik og bondefange sine titusindevis af kunder. Manglen på sammenhæng er udtalt, og det skyldes sikkert, at bøderne er fastsat i særlovgivninger, der er vedtaget med skiftende mere eller mindre tilfældige flertal. Bøder skal virke præventive, men for ikke at krænke retsbevidstheden skal de også opfattes som rimelige i forhold til de overtrædelser, de straffer. Der et derfor en rigtig god idé, at et tværgående udvalg nu skal kulegrave bødestørrelserne i Danmark.