EMNER

Lignende center på vej i Dueodde

TOLNE/DUEODDE:Århus-firmaet Nordisk Kur og Helse A/S, som har vist interesse for Tolne i forbindelse med etablering af et muligt turist- og kurcenter i området, er et ret nyt selskab, men det er involveret i flere projekter, herunder et i den anden ende af landet kaldet Dueodde Centret A/S. Selskabet skal stå for aktiviteterne og dermed driften af Dueodde Centret. Produkterne bliver genoptræning, forebyggende sundhedsfremme, velværeferie, kultur- og sportsturisme samt aktiv ferie, kurser og konferencer. Kapitalgrundlag er på 18 mio. kr., hvoraf en trediedel skal komme fra Nordisk Kur og Helse A/S. Gennem dette selskab skal en række forsikringsselskaber og pensionsinstitutter indgå som finansielle interessenter. Nordisk Kur og Helse skal desuden servicere Dueodde Centret og de øvrige kur- og helsecentre i landet med fælles markedsføring, edb-systemer og anden rådgivning. Der er givet tilsagn om tegning af aktiekapital fra Bornholms Brand A.m.b.A., Bornholms Erhvervsfond og Sparekassen Bornholms Fond for 4,5 mio. kr. Bornholms Amt har besluttet at yde et indskud på 3 mio. kr. til amtslige formål. Bygninger og anlæg skal ejes af en fond med et almennyttigt formål til gavn for Bornholm. Herved sikres faciliteterne under bornholmsk indflydelse. Bygningerne skal rumme en kur- og behandlingsafdeling med varmtvandsbassin samt mindre behandlingsbassiner, 100 værelser, idrætshal, aktivitetssal samt bevægelsescenter, restaurant og brasserie samt administrations- og klublokaler. Udvendigt på det ca. 20 hektar store areal etableres grønne områder, træningsbaner, kondistier m.m. En tredjedel af arealet består af skovområder. Centrets faciliteter udlejes til Dueodde Centret A/S og til de lokale foreninger samt klinikkerne i centret. Prisen for bygninger og anlæg er beregnet til ca. 105 mio. kr. Nexø Kommune har besluttet at yde 2 mio. kr. til etableringen og der føres forhandlinger med flere fonde om tilskud og lån. Restfinansieringen forventes etableret med lån fra realkreditinstitutter og institutionelle investorer. En styregruppe er i gang med at fremskaffe anlægskapitalen, mens regionalplantillæg, miljørapport, og samarbejdsaftaler med blandt andet med det offentlige sundhedsvæsen også skal falde på plads.