Lille beløb med stor virkning

DANKORT:Sjældent har 50 øre skabt så megen opmærksomhed som i den sidste tid. Ja, det blev ligefrem et emne i valgkampen. Og hvorfor så det? Som alle sikkert ved, blev der i efteråret lavet en aftale om, at transaktioner med Dankortet skulle belægges med en afgift på 50 øre, og den skal forretninger opkræve. Pengeinstitutterne, som skal have pengene, mente åbenbart ikke, de var i stand til at opkræve de 50 øre. Intet ville jo være mere naturligt, end at den, som udsteder et sådant kort, også er den, som skal opkræve den omkostning, der er ved anvendelsen. Det ville tilligemed være en meget enkelt sag. Pengeinstitutterne kan hver måned tælle op, hvor mange transaktioner der har været i månedens løb, og derefter gange antallet af transaktioner med 50 øre, hvis det absolut skal være 50 øre, og derefter hæve beløbet på kontoen. Er det fordi denne løsning er for let, den ikke er valgt? Er det i grunden ikke utroligt, at et så lille beløb kan få sindene så meget i kog?