Lille besparelse på skolerne

Der bliver brugt for mange penge til lærerlønninger. Det betyder nu, at skolerne bliver skåret med 700.000 kr.

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Der er brugt for mange penge til på skoleområdet i Brønderslev Kommune, og derfor bliver der nu skåret to en halv lærerstilling væk. Det har økonomiudvalget indstillet til byrådet, efter at Børne- og ungdomsudvalget har gjort opmærksom på, at økonomien var ved at skride på området. Alene i 2008 bliver der nemlig brugt omkring 2,5 millioner kroner mere til lærerlønninger, end der er afsat i budgettet. Men selvom Børne- og ungdomsudvalget mener, at de fleste af pengene kan holdes indenfor budgettet, så bliver der altså sparet 700.000 kroner på skoleområdet. - Og det er klart, at det vil betyde en lille serviceforringelse. Men vi mener, at vi kan dække resten af merforbruget ind under det samlede budget uden forringelser, siger formand for Børne- og ungdomsudvalget, Jens Arne Hedegaard (V). Udvalgsformanden forklarer, at nogle af årsagerne til det store merforbrug på skoleområdet er, at der har været usikkerhed, da man lagde budgetterne sammen fra de to gamle kommuner, at der ikke er fuld kompensation for pension i forhold til tjenestemænd, der fratræder, og ikke fuld kompensation i forbindelse med barsel. Ikke tale om besparelser Økonomiudvalget indstiller derfor, at der bliver reduceret i det beløb, som skolerne får tildelt pr. elev, hvilket svarer til 700.000 kroner., som skal bruges til pensionen. Resten skal findes inden for budgettet. - Der er ikke tale om besparelser. Vi har kørt med en højere service end det var aftalt. Og det er det, vi retter op på nu, siger borgmester Mikael Klitgaard (V) og tilføjer, at nogle af de små skoler ikke bliver berørt af reduceringen i tilskuddet til elever. Men selvom der bliver skåret 700.000 kroner på skolerne, så vil der stadig være et merforbrug på omkring 1,8 millioner kroner. De penge kan dog findes uden at der bliver tale om serviceforringelser. - Der har været et mindreforbrug på en række områder på børnepasningen. Derfor kan vi flytte penge herfra, uden at det går ud over servicen, og så vil vi faktisk stadig køre med en højere service på skoleområdet, end vi har aftalt, forklarer borgmesteren. Sagen skal endeligt behandles i byrådet.