Børnepasning

Lille børnehave i krise har kampånd

Arbejdsgruppe skal arbejde hurtigt for at analyse alle muligheder for Skærums børn og unge

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

In­sti­tu­tions­le­der El­len Pe­der­sen, næst­for­mand i be­sty­rel­sen Niels Chr. Pe­der­sen og man­den med de man­ge kas­ket­ter, blandt an­dre den som by­råds­po­li­ti­ker, Jør­gen Steens­gaard, drøf­ter mu­lig­he­der­ne for Skærums børn og unge.

SKÆRUM:Nikolaj fylder snart seks år. Han går i børnehave, men glæder sig allerede til, at han snart skal i skole. Han synes, det er lidt træls, at han ikke har nogen at snakke med om, hvor sejt det er at være en af de store. Julie er den eneste pige på fem år, så hun mangler jævnaldrende at spejle sig i. Desuden er der ni tre-fire årige i børnehaven. Navnene og situationen er opdigtede. Men den er et godt billede på, hvordan forholdene vil være i børnehaven i Skærum Børnehus efter sommerferien. Det er ikke et pædagogisk og socialt forsvarligt tilbud til Skærums børn i en kommunal institution, synes institutionens leder, Ellen Pedersen, bestyrelsen og den pædagogiske konsulent. ”Det at have jævnaldrende kammerater er en del af det, man normalt vil forstå ved ”at gå i børnehave”, er bemærkningen fra pædagogisk konsulent, der også understreger, at en børnehave med 12 børn må anses at være den nedre grænse for, hvad der kan forsvares. Samme problem Problemet er tilbagevendende. Det var der sidste år, i år og også i årene fremover. De unge familier er ellers ganske flinke til at reproducere sig. De fleste har tre børn. Problemet er, at der ikke er mange af de små. Og så vidt man kan se på damernes maver, er der også for få på vej. - Fakta - altså for få børn - kan man ikke ændre på. Børnehaven er lukningstruet hvert år i august. Børnene kan blive gidsler, og det skal vi undgå, siger Ellen Pedersen. Krise og kampånd Så på den baggrund kan man roligt sige, at børnehaven i Skærum Børne- og Ungdomshus er i krise. Tilmed gik der i slutningen af maj kuk i kommunikationen, så det skabte en dårlig stemning. Efter et møde er kampånden i første omgang resulteret i en arbejdsgruppe med forældre- og bestyrelsesrepræsentanter. Der skal arbejdes hurtigt af hensyn til det politiske system og de børn, der ventes at være i børnehaven fra august. Der bør være en pædagogisk linie og en plan, der rækker flere år frem i tiden. Skærum Børne- og Ungdomshus kommer på dagsordenen, når børne- og ungdomsudvalget mødes igen den 27. juni. Arbejdsgruppe Mens børnehaveleder Ellen Pedersen på den ene side føler, at hun har gjort alt for at undersøge, om der er en fremtiden for børnehaven i Skærum, mener nogle forældre, at de kan se alternativer. - Kommunikationen har ikke været i orden, og vi har ikke haft mulighed for at bidrage, siger Jesper Mygind, der er formand for den arbejdsgruppe, der nu skal arbejde hurtigt med at analysere muligheder. Han har selv to store børn i klubben og går ind i arbejdet med stor tiltro til institutionens ledelse. - Fortiden er ligegyldig nu. Vi skal hjælpe bestyrelsen, og det er vigtigt, at forældrene og politikerne er kommet mere på banen nu. Jeg ser Skærum Børne- og Ungdomshus som en integreret institution, som er værd at bevare, siger Jesper Mygind, der sammen med Hanne Kehlet er forældrerepræsentant i arbejdsgruppen. Forældre skal høres Jørgen Steensgaard er næstformand i børne- og ungdomsudvalget, formand for Fællesvirke Vest og med i bestyrelsen for Skærum Børne- og Ungdomshus. Han er således på alle planer involveret i, om der er en fremtid for børnehaven. - Vi bør kigge på alle muligheder, inden vi træffer beslutning om at lukke. Vi kan ikke ”tåle”, at forældrene ikke bliver hørt, udtaler Jørgen Steensgaard. Han er selvfølgelig bekymret for Skærums fremtid som en attraktiv landsby at bo i. - Hvordan kan vi få nogen til at flytte til byen, hvis vi ikke har et godt dagtilbud til børn, spørger Jørgen Steensgaard. Han mener, at det er vigtigt med en tilbundsgående analyse, der kan svare på spørgsmålet: Er Skærum Børne- og Ungdomshus værd at bevare og kæmpe for - eller skal man tænke i helt andre baner. Netop ved indgangen til et nyt kommunefællesskab er det vigtigt med en analyse. - Vi kan måske finde løsninger, der kan bruges i andre små institutioner i den nye storkommune, siger Jørgen Steensgaard. Selvom om man når frem til, at det er pædagogisk forsvarligt med ni eller 11 børn i en børnehave, bliver det en dyr løsning. Udgiften per barn bliver stor. Om der er penge til det, vil Jørgen Steensgaard ikke udtale sig om. - Men økonomien er på plads i år, siger han. Landbørnehave Desværre er der 16 kilometer fra Frederikshavn til Skærum i den vestligste ende af kommunen. Her har de ellers en superdejlig skov-landbørnehave, som kunne være et godt alternativ for de mange, der står på venteliste til andre landbørnehaver. Med den landlige beliggenhed er det ikke nemt at tiltrække nye kunder, men et barn fra Stenhøj - i Sindal Kommune - er dog kommet til. De indendørs faciliteter er indrettet i en gammel købmandsbutik, men er med tiden indrettet ganske funktionelt. Det mest markante ved Skærum Børne- og Ungdomshus er de fire tønder land mark, buskads og legeplads bag huset. Her er institutionens to geder altid modtagelige for kæl og kløen bag ørerne. Der er en fodboldbane og en mooncar-bane, oppustelig hoppepude og selvfølgelig traditionel legeplads. Spejderhuset er blot en halv snes år gammelt og stort og flot. Skærums børn har plads og frisk luft. Spørgsmålet er: Er der en fremtid for en daginstitution i Skærum?