Lokalpolitik

Lille boligforening giver op

Oue Lette Kollektivboliger overtages af Arden Boligforening

OUE:Det ser ikke alt for godt ud med økonomien i den lille boligforening Oue Lette Kollektivboliger på Rosengårdsvej i Oue. Regnskabsåret 2003 viser et underskud på 146.494, og for en boligforening med bare 13 udlejningsboliger er det mange penge. Boligforeningen har rettet henvendelse til Arden Kommune for at få lov til at afvikle underskuddet over 10 år i stedet for tre. Det store underskud skyldes ifølge bestyrelsen, at boliger har fået nyt tag samt en stor istandsættelses udgift, da en beboer flyttede efter at have boet i boligen siden opførelsen. - Oue Lette Kollektivboliger er meget sårbar med bare 13 boliger, siger borgmester H. C. Maarup (S) og udelukker i samme åndedrag, at kommunen overtager boligerne. Hvis Arden Kommune overtog de 13 lejemål, ville huslejen stige uforholdsvis meget, fordi kommunen ikke kan gøre brug af de støtteordninger, boligforeninger har adgang til. Oue Lette Kollektivboliger erkender selv, at det kniber, og har rettet henvendelse til Arden Boligforening med henblik på overdragelse. Et træk, Niels Erik Poulsen (V) ser som et udtræk for en kompent og dygtig ledelse. - Stor ros til ledelsen, for at de har læst skriften på væggen om, at de skal være lidt større, siger han. Overdrages 1. januar Hos Arden Boligforening bekræfter forretningsfører Bruno Bartholomæussen, at man har modtaget en henvendelse fra Oue. - Allerede for halvandet år siden talte vi om det første gang. Det har været igennem alle de formelle instanser; generalforsamling og bestyrelse. Vi har sagt ja tak til at overtage, siger Bruno Bartholomæussen og oplyser, at Arden Boligforening formelt overtager Oue Lette Kollektivboliger per 1. januar. Kommunalbestyrelsen har det sidste godkendende ord, inden overdragelsen kan foregå, og da Byrådet har holdt årets sidste møde, må godkendelsen ske med tilbagevirkende kraft. Hvad der skal ske med underskuddet på de knap 150.000 kroner er ifølge Bruno Bartholomæussen endnu ikke helt på plads. - Det kommer ikke til at gå ud over vores nuværende lejere. Alle vores afdelinger kører seperat, og det kommer den nye afdeling i Oue også til, lover Bruno Bartholomæussen. Dermed hæfter afdelingen i Oue stadig for de 146.494 kroner. Byrådet har besluttet, at underskuddet kan afvikles over 10 år i stedet for tre. Overdragelse til Arden Boligforening får ikke umiddelbart konsekvenser for lejerne i Oue Lette kollektivboliger. Dog kan lejerne i afdeling tre se frem til en varslet huslejestigning fra 1. februar.