Tyverier

Lille bremse på havneprojekt

} INDSIGELSER: Der var indkommet seks indsigelser eller kommentarer til boligprojektet på Øster Hurup Havn, da fristen for at gøre indsigelser udløb i går. Det betyder, at der skal gå yderligere fire uger, inden at byrådet kan godkende lokalplanen - og det vil i praksis sige, at det først kan finde sted på byrådets august-møde. Per Alstrup, der er teknisk chef hos Hadsund Kommune, var dog umiddelbart indstillet på at foreslå politikerne, at det øvrige planlægningsarbejdet fortsættes i et parallelforløb. Byrådet har da også åbnet mulighed for, at A/S Kuben, der skal bygge boligerne, kan gå i gang med at sælge dek, selv om lokalplanen ikke er godkendt. Der kan dog, understreger Per Alstrup, ikke blive tale om egentlige salg, før Kuben har skøde på arealet, der ejes af Hadsund Kommune. Det kan først ske, når politikerne har taget indstilling til indholdet af indsigelserne. } INDVIELSE: Det er i dag, at Hadsund Kommune fejrer den tilendebragte ombygning af plejecentret i Als, der endt med at komme til at hedde Teglgården. Det sker med en velkomst af centerleder Kent Gram samt taler af både borgmesteren, arkitekten, entreprenøren og beboerrådsformanden og en lille bid mad bagefter. Sidst på eftermiddagen er der åbent hus i dagcentret. } I PLET: Hadsund og Omegns garderforening har haft sin årlige fugleskydning, og det indebar, at Teddie Thulstrup måtte abdicere som fuglekonge og overlade tronen til Søren Tapdrup. der deltog i alt 25 skytter, heriblandt gæster fra Hobro Garderforening, i skydningen. Niels Vestergaard fra garderforeningen fortæller i de termer, som kun læsere med kenskab til fugleskydning forstår, at Søren Tapdrup blev konge efter 233 skud - 10 flere end sidst - og at de øvrige dele af fuglen blev skudt ned af Preben Grøn ved Erling Mikkelsen (53) skud, højrevinge af Inge Borum ved 86-årige Kaj Nielsen (119 skud), venstrevinge Svend Christiansen ved Lars Rosenberg Skovbo Jensen, der blot er seks år gammel. } DOWN UNDER: En husejer i Skelund har haft besøg i sin kælder på Skelund Hovedgade, hvor en tyv i slutningen af forrige uge eller i weekenden brød ind og stjal forskelligt håndværktøj, der er opgjort til en værdi af 1400 kroner.