Lokalpolitik

Lille byrådsflertal fastholder krav om overflytning

NØRAGER:Der var lagt op til en længerevarende debat i byrådssalen, da lokalpolitikerne skulle forholde sig til de tre ankesager fra forældre, der var utilfredse med en kommunal tvangsflytning af deres børn fra Regnbuen til Rørbæk 1. august. Borgmester PoulLarsen (K) indledte med at understrege sin personlige støtte til k/s-udvalgets tidligere beslutning om at afvise klagerne. - Med de normerede 40 børn får vi en god udnyttelse af ressourcerne. Imødekommer vi forældrenes klager, kan vi også forvente andre sager på et senere tidspunkt, understregede borgmesteren. Orla Kastrup, formand for k/s-udvaget, ville gerne imødekomme forældrenes ønsker. - Men vi har vedtaget et budget baseret på 40 børn i børnehaven i Rørbæk, erkendte han og tilføjede: - Men nu vil jeg lytte til aftenens argumenter og være neutral i debatten. Viceborgmester Gitte Rubæk (L) havde forståelse for forældrenes klager ud fra deres relation til de enkelte bysamfund og job, og det samme havde Holger Pedersen (K). - Børnehaven i Rørbæk blev i sin tid etableret mod k/s-udvalgets ønske, men jeg har været neutral efter kommunalbestyrelsens beslutning i sagen. Men min samvittighed gør, at jeg i dag går ind for en dispensation, erkendte han. Ejvind Lassen (L) påpegede, at opstartfasen for børnehaven i Rørbæk var en speciel situation, og Morten Lem var overbevist om, at problemet med ledige pladser ville være løst om tre år. Marinus Abildtrup (V) var forbavset over, at der kun var fremkommet tre ankesager, og advarede derfor mod at give dispensation. Ved afstemningen stemte syv medlemmer for at fastholde beslutningen, mens Gitte Rubæk (L) og Holger Pedersen (K) stemte imod. Orla Kastrup (V), Børge Rasmussen (S) og Ejvind Lassen (L) var neutrale. Sidste medlem, Poul Erik Larsen (R), havde meldt afbud til byrådsmødet.