Lokalpolitik

Lille Dronninglund - den bedste vej at gå?

Nærdemokrati, den decentrale udvikling og nytænkning kommer højt på dagsordenen

HALS:Lidt, som vi allerede kender det nu - bare større. Nogenlunde sådan kunne sammenfatningen godt lyde, når det gælder Hals Kommunes mulighed for at gå sammen med Dronninglund Kommune. På ugens borgermøde om kommunens fremtid var det i debatpanelet viceborgmester Jørgen Hansen (S) og Jørn Martinsen (V), der talte for ved folkeafstemningen 28. september at stemme på en sammenlægning med Dronninglund Kommune. - Når jeg stemmer for at lade Hals og Dronninglund gå sammen, så er det fordi, at vi dér har at gøre med to kommuner, der ligner hinanden utrolig meget, og er der problemer at løse, så vil det med en sådan kommunestørrelse være nærværende for alle i byrådet, sagde Jørn Martinsen, der samtidig pegede på, at muligheden for at præge den lokale udvikling vil være langt større ved en sammenlægning med Dronninglund. - I et nyt byråd med Dronninglund vil vi få omkring 10 repræsentanter med herfra, mens det i Aalborg vil dreje sig om en eller to, sagde Jørn Martinsen, der samtidig noterede sig, at kun ved en sammenlægning med Dronninglund alene vil Hals Kommune kunne undgå at blive et kommunalt randområde i fremtiden - med hvad det medfører af muligheder for ikke at blive glemt i det store billede. V-politikeren understregede også flere gange i løbet af debatten, at der skal nytænkning til for at drive en eventuel ny Hals/Dronninglund Kommune. Det skete i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en sådan ny kommune vil have den faglige ekspertise til at tage sig af borgere med særlige behov. - Vi skal ikke ansætte dygtige medarbejdere til direkte at hjælpe disse borgere. Vi skal i stedet ansætte dygtige visitatorer, der kan henvise dem til steder med de rette tilbud. Det er en helt ny tankegang, der skal til, sagde Jørn Martinsen, der samtidig fastslog, at Nordjylland udvikles bedst ved et fortsat stærkt Region Aalborg Samarbejde bakket op af stærke landkommuner. Jørn Martinsen blev bakket op af Jørgen Hansen, der ud over de nærdemokratiske fordele ved Dronninglund pegede på, at Hals og Dronninglund i fællesskab vil være bedst rustet til at sikre den decentrale udvikling i de to kommuners tilsammen 11 "store" byer. Jørgen Hansen pegede endvidere på, at der med den nye udligningsreform er lagt op til, at det er de store kommuner, der denne gang må bøde til fordel for de mindre kommuner, og han bemærkede i den forbindelse, at Hals står til at få mellem 9 og 27 mio. kr. ekstra, og at Dronninglund kan se frem til mellem 12 og 38 mio. kr. ekstra - altimens Aalborg står til at miste mellem 22 og 100 mio. kr. årligt. Slutteligt afviste Jørgen Hansen også påstandene om, at Hals/Dronninglund vil være for lille ved at pege på, at regeringen selv har peget på en sådan kommunestørrelse som fuldt ud bæredygtig fremover.