Lokalpolitik

Lille fejl i lokalplan udsætter sag om læhegn

HALS: En lille fejl i en lokalplan udarbejdet i 1989-90 betyder, at et sommerhus, Portlandsvej 33, er kommet i klemme i forbindelse med reetablering af et beplantningsbælte. På den ene side er ejendommen blevet en del af lokalplanen i stedet for at blive nabo til Koldkær Feriecenter. Beplantningen blev i sin tid ryddet for at give lys til de nye ferielejligheder, da disse blev solgt fra Koldkær Feriecenter, og strengt juridisk er den oprindelige ejer af ferielejlighedskomplekset ikke forpligtiget til at beplante læhegn ved sommerhuset ifølge lokalplanen. Det vil sige, at Hals Kommune ikke kan påbyde ejeren at reetablere bæltet, men selv kan komme til at plante læhegnet igen. Der kan der blive tale om et hegnssyn. På grund af sagens kompleksitet har teknisk udvalg udsat sagen og indbyder parterne til et møde.