EMNER

Lille flertal for nyt rådhus

49 procent stemmer for, mens 44 er imod at bygge splinternyt

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Støvring Rådhus er ved at sprænges og dråben, der kan få bægeret til at flyde over og udløse nybyggeri, er politiets ønske om kontor sammen med den kommunale administration. foto: grete dahl

REBILD:Et lille flertal i NORDJYSKEs elektroniske borgerpanel går ind for at bygge et nyt rådhus til administrationen i den ny Rebild Kommune. Helt nøjagtigt 49 procent i Rebild Røst stemmer for, mens lidt færre, nemlig 44 procent, mener, man skal bevare de nuværende rådhuse i de tre gamle kommuner. Syv procent tager ikke endelig stilling, men peger blandt andet på, at man bør høste gevinsten ved kommunesammenlægningen og spare op til at bygge et nyt rådhus. Nogle af nej-sigerne frygter yderligere affolkning af landdistrikterne, hvis man centraliserer endnu mere end i dag. Blandt dem, der går ind for nybryggeri, mener flere, at et nyt rådhus naturligvis skal ligge, hvor væksten er størst i den ny kommune. Det vil sige Støvring. Mange har dog også øje for den naturperle, kommunen er udstyret med i form af Rold Skov og bakkerne. De peger på, at Rebild Bakker som et geografisk centrum i den ny kommune er et oplagt område for et spændende, stort nybyggeri. Det vil kunne gøre det yderligere attraktivt at flytte til kommunen. Endelig finder en del af panelmedlemmerne, at et nyt rådhus blot er prestige og at man hellere bør tilgodese de svage medborgere.