Lokalpolitik

Lille flertal for projekt

Med 12 stemmer for og 10 imod har byrådet besluttet, at kommunen skal deltage i projekt "kommunalbestyrelsen efter kommunalreformen."

Imod stemte socialdemokraterne, de konservative og uden for partierne, Gitte Rubæk. For stemte Venstre, Dansk Folkeparti og den radikale Leon Sebbelin. Forgæves søgte socialdemokraten Klaus Anker Hansen at få svar på i byrådet, hvad administrationen skal skære væk, når man vedtager en ny opgave. Borgmester Anny Winther (V) mente dog, at de informationer, som var nødvendige for projektet, allerede var tilgængelige, og Orla Kastrup Kristensen (V), formand for sundhedsudvalget, fremhævede, at konsulentbistanden i projektet var gratis. Begge udtrykte forventning om, at kommunen ville få gavn af arbejdet. Især var borgmesteren positiv, efter hun var blevet overbevist om, at kommunen ville få stor indflydelse på projektets udformning. - Hele området anbringelser er meget svært at styre. Det er jeg blevet belært om, at jeg, om nogen, har gjort opmærksom på, udtalte Anny Winther som forklaring på, hvorfor hun var endt med at anbefale, at Rebild går ind i projektet sammen med de tre andre nordjyske kommuner Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev. Winther henviste videre til, at Rebild efter års arbejde har fået udarbejdet kvalitetsstandarder på ældreområdet og så frem til noget lignende på området anbringelser af unge såvel som ældre. Thorkild Christensen (S) mente, at kommunen nok selv kunne sætte et arbejde i gang, hvis der var brug for kvalitetsstandarder på et område, og han fandt, det var udtryk for mangel på respekt, at man forsøgte at presse projektet igennem med henvisning til, at velfærdsminister Karen Jespersen og statsamtet havde bedt Rebild om at gå med. Leon Sebbelin (R) erklærede sig valen, men valgte dog til sidst at stemme for, at Rebild deltager og henviste til, at Karen Jespersen om nogen har en bred politisk erfaringsbasis.