Skolevæsen

Lille interesse for skolelederjob til 41.000 kr.

Stillingen som skoleleder ved Tornhøjskolen med 30 forskellige nationaliteter genopslås. Kun tre har søgt

Efter 15 år på posten stopper Linda Schøneberg 1. november som Tornhøjskolens leder, kun tre har søgt hendes job. Arkivfoto: Michael Koch

Efter 15 år på posten stopper Linda Schøneberg 1. november som Tornhøjskolens leder, kun tre har søgt hendes job. Arkivfoto: Michael Koch

AALBORG:Der er ingen kø for at blive leder af en af Aalborg større skoler, Tornhøjskolen i Aalborg Øst, til 41.000 kr. om måneden. Faktisk er antallet af ansøgere så ringe, at stillingen formentlig vil blive genopslået. Kun tre har søgt. Til gengæld oplyser personalechefen på skoleforvaltningen, Jørn Broberg Nielsen, at hele otte er interesseret i jobbet som skoleleder på den mindre skole, Sønderbroskolen, som har været igennem en vis turbulens. Nyt lederhold Den tidligere leder forlod posten, som han blev ansat til efter genopslag. Kenneth Bøye Jacobsen holdt kun i ni måneder og sagde op på grund af det, han betegnede som personlige årsager. Et nyt lederhold bringes nu på banen. Konstitueret leder, viceskoleleder Peter Hansen flytter til Seminarieskolen som viceskoleleder, og stillingen som hans afløser vil nu snart blive opslået. Jørn Broberg Nielsen glæder sig over ansøgertallet. Han tager imidlertid alle forbehold, idet han ikke har gennemgået ansøgningerne. Kun talt op. Ansøgningsfristen sluttede i går kl. 12. - I de senere år har vi skullet være fornøjede, når 7-14 ansøgere har meldt sig, siger han. Han ser sig imidlertid straks i stand til at antage, at ansættelsesudvalget, som består af bestyrelsen, en repræsentant for skoleforvaltningen samt skolechefen vil beslutte sig for genopslag af stillingen på Tornhøjskolen. Personlig erfaring - Opgaven kræver en person med en vis personlig erfaring, og det er næppe en førstegangsleder, der får jobbet, siger han. Når der tages stilling til besættelse af stillinger som skoleledere, går man først og fremmest efter ansøgere med diplom i ledelse. Diplomet er et bevis, man kan se bort fra, men næppe vil gøre til de større og store skoler. Det er ingen hemmelighed, at de to ledige skolelederjob er forbundet med udfordringer til at få integreret tosprogede. Sønderbroskolen har 40 pct. af eleverne, der har anden etnisk baggrund end dansk. De er fordelt på 20 forskellige nationaliteter. Skolen har i alt 236 børn. Lønnen for at bestride jobbet på Sønderbro udgør 37.000 kr. om måneden. Måske mere På Tornhøjskolen er der mindst 4000 kr. mere at hente om måneden, nemlig 41.000 kr., men der er mulighed for at forhandle sig frem til ekstra efter særlige kvalifikationer. Skolen har 560 børn. Af opslaget fremgår det, at skolen har et distrikt med mange forskellige kulturer (25-30 forskellige nationaliteter, red.), samt at opgaven består i at give den enkelte tryghed i en ofte kaotisk hverdag. Nye skoleledere Flere lederstillinger er imidlertid besat på det seneste. Afdelingsleder på Gl. Lindholm Skole, Henrik Hiis, tiltræder pr. 1. november stillingen som leder på Kongerslev Skole. Afdelingsleder på Filstedvejens Skole, Jørgen Christiansen, fik i går en festlig modtagelse som ny leder på Kærbyskolen.