Lille optimisme blandt ledere

Nordjyske ledere tror på stigende overskud, mere omsætning og flere medarbejdere i andet halvår af 2008

Nordjyske ledere går ind til andet halvår af 2008 med en beskeden optimisme, når det gælder forventningerne til virksomhedens overskud, omsætning og antal ansatte. Det viser en ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation. 69 procent af de adspurgte ledere i Nordjylland vurderer, at omsætningen i deres virksomhed vil stige resten af året, mens 18 procent tror, at den vil være uændret. Når det gælder bundlinjen, vurderer 61 procent, at overskuddet vil stige i resten af 2008, mens 20 procent tror, at den vil være uændret. De nordjyske ledere bevarer ligeledes en vis optimisme, når det gælder antallet af ansatte. Især efterspørgslen på funktionærer og faglærte er stor. 35 procent af lederne regner med at ansætte flere funktionærer i sidste halvdel af året, mens 29 procent efterspørger flere faglærte medarbejdere. - Den forsigtige optimisme bæres frem af væksten i turisme. Især inden for wellness og kurophold er der kommet en masse nye tilbud og arrangementer. Det hjælper til med at holde ledigheden i bund, selvom der inden for landbruget har været et fald i beskæftigelsen, siger afdelingsformanden for Ledernes Hovedorganisation i Vendsyssel, Henning Fisker. Besvarelserne for Nordjylland ligger tæt på den landsdækkende tendens. Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.210 ledere. abild