Lille plus i bundsolid sparekasse

Det er svært at skabe et stort overskud i et pengeinstitut, når der er mange flere kunder, der sparer, end kunder, der låner - og når obligationskurserne er i top.

Sparekassedirektør Einar Larsen - tilfreds.

Sparekassedirektør Einar Larsen - tilfreds.

Det må direktør Einar Larsen, Hals Sparekasse, endnu en gang sande, efter at regnskabet for 2011 er gjort op. Overskuddet efter skat, afskrivninger og kursreguleringer blev på 2,2 millioner kroner. Det er to og en halv gange så meget som i 2010. Udlån voksede fra 200 til 221 mio. kr., mens indlån steg marginalt og nu ligger på 478 mio. kr. Med en solvensprocent på 26,7 hører Hals Sparekasse fortsat til blandt de absolut mest solide i landet. - Vi kan faktisk tillade os at tabe 50 mio. kr., før vi kommer i karambolage med solvensbehovet. I 2011 nedskrev vi i alt 1,4 mio. kr. på vores udlån, så der er jo et stykke at give af, konstaterer en tilfreds Einar Larsen. Selv om han gerne så udlånet øget, holder sparekassen fast ved sin strategi om at holde sig til sit lokalområde, som dog også omfatter Aalborg-Nørresundby. Hals Sparekasses garantkreds vokser støt og tæller nu 2503 garanter.