Børnepasning

Lille projekt 300.000 kroner dyrere

SFO-ombygning i Tranum til anslået 540.000 kr. vil koste 826.091 kr.

TRANUM:Det ophedede byggemarked slår nu også igennem på et mindre projekt i Tranum - ombygning af skolefritidsordningens lokaler. Udgiften er af Brovst Kommunes tekniske forvaltning anslået til 540.000 kr., men ifølge en licitation vil arbejdet koste 826.091 kr., næsten 300.000 kr. mere. Håndværkerne har så travlt, at der på de to største entrepriser - murerarbejdet og tømrerarbejdet - kun er indkommet ét tilbud på hver. - Trods fordyrelsen håber vi at kunne få byggeriet gennemført, siger bygningsinspektør Erik Tørholm, Brovt Kommune. Vi vil nu tage en forhandling med håndværkerne i forsøg på at få budgettet til at passe. Ombygningen af skolefritidsordningen Tranen, der ligger på Strandvejen14-16-18, skal efter planerne i gang allerede i sommerferien og være færdig i løbet af tre måneder. Byggeriet omfatter ombygning af stueetagen med bl.a. nye toiletter og indretning af loftsetagen til opholdsrum for børnene og med åben forbindelse til stueetagen. Det er besluttet at modernisere Tranen, efter at man af økonomiske grunde har måttet opgive at bygge ny skolefritidsordning i forbindelse med en planlagt minihal ved Tranum Skole. Ved licitationen indkom i alt 10 tilbud på de fem entrepriser, alle fra lokale håndværkere - priserne er eksklusiv moms:: ]Murerarbejdet: Nørre- økse Murerforretning ved Allan Thomsen 332.820 kr. ] Tømrerarbejdet: Tømrermester Thorkild Jespersen, Skovsgård, 339.936 kr. ] Malerarbejdet: Malerfirmaet Simonsen, Brovst, 48.000 kr., Brovst Malerfirma ved Svend Erik Myrup 54.200 kr. ] VVS-installationer: Landsbysmeden ved Anders G. Andersen, Tranum, 65.835 kr., C. O. Møller, Skovsgård, 79.891 kr., Han Herreds VVS ved Per B. Laustsen 99.500 kr. El-installationer: Skovsgård/Brovst El-installation 39.500 kr., Lyngens EL Service, Halvrimmen, 41.725 kr., Keld Agesen, Brovst, 45.200 kr.