Lille Rørbæk Skolemuseum

I 1908 blev Lille Rørbæk Private Friskole bygget på Dværgvej 5 på initiativ af lokale familier med skolesøgende børn. I 1915 blev der bygget en lærerbolig samt et forsamlingslokale med tilhørende køkken til skolestuen. I 1937 ændrer skolen status til kommunal skole. I 1962 nedlægges skolen, og eleverne flyttes til den nye skole i Ravnkilde. I 1988 dør lejeren i den gamle lærerbolig midt i bygningen, og lejligheden har siden stået tom. I 1989 etableres skolemuseum på initiativ af fem gamle elever. Forsamlingshuset i forlængelse af skolestuen og lærerboligen anvendes stadig til blandt andet banko, juletræsfest, private fester og andre arrrangementer.