Lille sejr for almene lejere

Socialministeren sætter arbejdsgruppe til at kigge på boligselskabernes økonomi

NORDJYLLAND:Det er en lille sejr for lejerne i Danmarks mere end 500.000 almene boliger, at Socialministeriet nu konkluderer, at en del boligselskabsafdelinger år efter år opkræver mere husleje end tilladt og puger penge sammen. Det mener landssekretær i Danmarks Lejerforeninger Jakob Lindberg. - På vegne af lejerne vil jeg sige, at det her da er et skridt i den rigtige retning, men de går kun bedre tider i møde, hvis man fastholder fokus på de her ting, siger Jakob Lindberg. Selv om Socialministeriet nu klart markerer, at der skal sættes en stopper for boligselskaber, hvis de systematisk ophober store overskud og reelt udvikler sig til pengetanke, mener Jakob Lindberg, at landets lejere også selv skal være på tæerne. - Det er vigtigt, at lejerne ude i de enkelte afdelinger er aktive og holder øje med, om alt er, som det skal være. De får jo regnskabsmaterialet, og det er vigtigt at følge med og stille kritiske spørgsmål, siger landssekretæren. Budgetter og regnskaber for boligselskaber er en kompliceret affære, og derfor må lejerne om nødvendigt alliere sig med nogen, der kan gennemskue tingene. - Det er derfor vigtigt, at lejerne organiserer sig og ikke blot stoler på, at deres interesser bliver varetaget, blot fordi de er medlem af Boligselskabernes Landsforening, siger Jakob Lindberg. Socialminister Eva Kjer Hansen (V) vil indskærpe over for kommunerne, der fører tilsynet med de almene boligselskabers økonomi, at de skal holde øje med systematiske overskud og ophobning af penge, og det initiativ vil Jakob Lindberg lade komme an på en prøve. - Vi kan have vores tvivl om værdien af det og mener egentlig, at tilsynet og kontrollen bør overgå til staten. Så længe det ikke sker, vil det efter vores opfattelse være nødvendigt at uddanne de tilsynsførende ude i kommunerne til at varetage opgaverne, men lad det nu komme an på en prøve, siger Jakob Lindberg. Forslag til initiativer Hvis der kommer en invitation fra Socialministeriet, deltager Danmarks Lejerforeninger i øvrigt meget gerne i den arbejdsgruppe, som Eva Kjer Hansen til efteråret vil sætte til at kigge på boligselskabernes økonomi. Ifølge ministeren skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til initiativer, der blandt andet: - sikrer at landets boligafdelinger budgetterer sikkert og i overensstemmelse med det grundlæggende balancelejeprincip. - sikrer at boligselskaberne sparer penge sammen i det omfang, det er nødvendigt. - begrænser unødig opsparing. - øger gennemsigtigheden af budgetter og regnskaber, så kontrollen bliver lettere. Boligselskabernes Landsforening, som tidligere ikke har ment, at der kunne være et overskudsproblem i boligbevægelsen, er også parat til at deltage i arbejdsgruppen. - Vi forventer at blive inviteret med og er helt sikkert indstillet på at gå ind i sådan et samarbejde, siger landsforeningens direktør Gert Nielsen. Selv om Socialministeriets undersøgelse nu påviser lovstridig overskudspolitik i mindst små 300 boligselskabsafdelinger, hæfter Gert Nielsen sig ved, at det omvendt betyder, at de andre mere end 700 afdelinger kører efter bogen. - Vi synes, at det her er blevet fornuftigt og afbalanceret kortlagt af ministeriet, og vi tager sådan set bare resultatet til efterretning, siger direktøren. Hvert år kommer landets boligselskaber ud med et samlet overskud i størrelsesordenen en halv milliard kroner, men det er ikke pr. definition ulovligt at have overskud. Det bliver først problematisk i forhold til huslejeopkrævning og dermed lejerne, hvis det gentager sig år efter år, og afdelingen dermed udvikler sig til en regulær pengetank.