Skolevæsen

Lille skole fik pris af minister

Skoleledelse og elevrådsrepræsentanter fik anerkendende ord med på vejen fra Bertel Haarder

Astrup Skole var repræsenteret ved (fra venstre) skolebestyrelsesformand Laila Klitte Mogensen, skoleinspektør Rita Rydborg, næstformand i elevrådet Anne Christensen og elevrådets formand Jeanne Søgaard. Undervisningsminister Bertel Haarder overrakte prisen.Foto: Undervisningsministeriet

Astrup Skole var repræsenteret ved (fra venstre) skolebestyrelsesformand Laila Klitte Mogensen, skoleinspektør Rita Rydborg, næstformand i elevrådet Anne Christensen og elevrådets formand Jeanne Søgaard. Undervisningsminister Bertel Haarder overrakte prisen.Foto: Undervisningsministeriet

Der var både påskønnelse og en check på 25.000 kroner til Astrup Skole i Mariagerfjord Kommune, da undervisningsminister Bertel Haarder mandag overrakte ministeriets pris for godt undervisningsmilijø og god trivsel. Astrup Skole får prisen, fordi den arbejder systematisk med elevdemokrati og medbestemmelse for alle skolens 103 elever, hvoraf en fjerdedel går i specialklasse. Lærernes og ledelsens lydhørhed har skabt et forum, hvor alle tør sige noget på skolens daglige morgensamling, står der i begrundelsen for at give Astrup Skole prisen.