Lille skole flytter store grænser

Teamwork over klassernes skel skal give bedre lærere og pædagoger i Kirketerp

KIRKETERP:Selv om en skole er lille, kan den godt gøre sine lærere til specialister. Det kræver ganske vist, at man tænker lidt anderledes, og det gør man på Kirketerp Skole. Her har man ellers nok af nyt at tænke på, skulle man mene. Ved årsskiftet gik skolen over til kontraktstyring, så ledelsen selv skal stå for de fleste vigtige beslutninger i dagligdagen, og kravene fra Den nye folkeskolelov, der træder i kraft til august, burde kunne give skolens ledelse en rynke i panden. Men ikke i Kirketerp. - Vi har allerede indført de ekstra timer i dansk og matematik op til 3. klasse, som loven vil kræve. Vi har også fordoblet deres antal af indrætstimer, hvilket passer til, at der generelt bliver flere overvægtige børn. Så vi opfylder allerede lovens krav, hvad det angår, siger skolens leder, John Schulz. Forude ligger dog en anden stor udfordring. Efter sommerferien deler skolen sine årgange ind i to hovedgrupper, der hver bliver ret selvstændige enheder. Lærerne skal nu ikke følge eleverne hele vejen op gennem systemet, men kun i tre eller fire år. Det giver lærerne mulighed for at specialisere sig mere, mens børnene næppe bemærker det store i hverdagen, siger John Schulz. Den ene hovedgruppe - eller fase, som man har valgt at kalde det - bliver fra 4.-6. klasse. Den anden rummer årgangene fra 0. til 3. klasse. 3. klasse plejer ellers at regnes til de lidt større elever. - Vi skiller der, fordi det er til og med tredie klasse, at man går i fritidsordning. Fasen for 0. til 3. klasse kommer nemlig også til at inkludere pædagogerne i SFO'en "Krudtuglen", så vores fælles ressourcer kan bruges bedre. Vi har i øvrigt haft fælles lærerværelse de sidste tre-fire år, siger skolelederen. Ændringen er blevet diskuteret grundigt fagligt og forældrene har fået et varsel om, hvad der skal ske efter sommerferien. Holdningen er positiv - men er en skole med 100 elever stor nok til sådan en opdeling, lyder et spændende lærer-spørgsmål. Når Kirketerpskolen får sin del af kommunens penge til skolebyggeri, så vil man gerne have en ny fløj. Det vil passe perfekt til den nye inddeling, er man enig med kommunens projekterende arkitekt om. - Men faserne er ikke afhængige af, at vi får tilbygningen næste år. Vi udnytter de forhold, vi har, mere end hundrede procent, siger formanden for skolebestyrelsen, Henrik Jørgensen. Begge mener, at skolens overgang til kontraktstyring har været med til at fremme nytænkning på området. - Vi er nødt til at planlægge tingene tidligere, og den måde, vi får kontraktstyring på, gør det faktisk muligt for os mest at tænke på pædagogik og ikke så meget på økonomi. Vi får flere ressourcer til at tænke anderledes. Så gør det ikke så meget, at vi er en mindre skole - man behøver ikke at være stor for at kunne tænke anderledes, siger John Schulz.