Lille skole skal have flere timer

Timetallet på Blenstrup skole er for lille. Derfor pålægger Skolestyrelsen i København Rebild kommune at godtgøre eleverne de manglende timer.

Det drejer sig om 80 timer på 1.-3. klassetrin og 5 timer på 4.-6. klassetrin, fremgår det af skrivelsen til kommunen fra styrelsen. Særligt henstiller Skolestyrelsen til kommunen, at eleverne på 1.-3. klassetrin snarest muligt modtager passende faglig kompensation i de praktisk-musiske fag.