EMNER

Lille sø vokser

HALS:Teknisk udvalg har sagt ja til, at en lille sø, nærmest et vandhul, ved Måholt vej bliver fem gange så stor. Samtidig betinger udvalget sig, at gravearbejdet skal være færdiggjort indenfor et år. Det vil blive et generelt krav fremover. Erfaringerne viser nemlig, at folk ofte undervurderer, hvor stort et arbejde det er. Med det resultat, at de giver op, når de står med en halvopgravet sø. Den nuværende sø på 100 kvadratmeter er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, men det kræver landzonetilladelse at etablere en større. Efter udvidelsen bliver vandspejlet på 500 kvadratmeter. Ansøgningen fra Måholtvej har været i nabohøring, og en enkelt nabo har gjort indsigelse. Han er imod udvidelsen, fordi han mener, at der i forvejen drives intensiv jagt på området og frygter, at det bliver endnu værre, hvis søen bliver større. Men det lover ansøgeren, ikke bliver tilfældet. Marken, hvor søen er placeret, er ikke særlig stor, og det er begrænset, hvor intensiv jagt, der kan udøves på stedet, anfører ejeren i sine bemærkninger til indsigelserne.