Lille tilbagegang i medlemstallet

} ORIENTERINGSLØB: Orienteringsklubben OK Vendeboerne havde generalforsamling forleden, og selv om formand Ove Kjærsgaard kunne notere, at klubbens medlemmer har været aktive i 2005, så kunne han desværre også notere sig, at klubben har oplevet en lille tilbagegang i medlemsskaren. Under punktet indkomne forslag blev der behandlet et forslag fra bestyrelsen vedrørende breddesatsning med henblik på at forøge kendskabet til orienteringssporten og dermed få nye medlemmer i klubben. Der blev foreslået at nedsætte et breddeudvalg. Ved de åbne løb her i regionen og længere væk har klubben været godt repræsenteret. Ligeledes har klubben været på medaljeskamlen ved Jysk/Fynske mesterskaber og Danmarksmesterskaber. Der har været afviklet 27 klubløb med 548 deltagere, heraf var 433 egne medlemmer. Det er en lidt højere deltagelse af egne medlemmer end forrige år. "Mest aktive ungdomspokal" gik igen i år til Marie Arildsen. I marts 2005 stod OK Vendelboerne for "Nordjysk 2-Dages" . Løbene fandt sted i Tolne Skov og Uggerby Klitplantage. Lige som forrige år var der igen tale om rekorddeltagelse. På trods af problemer med sne den første dag blev arrangementet afviklet på bedste vis. I 2006 står klubben for to arrangementer: Divisionsmatch i Børglum Klosterskov og et natløb i Lilleheden Klitplantage. Følgende blev genvalgt: Lene Bank Hansen, Tove Sommer, Finn Mengel-Jørgensen, Ove Kjærsgaard.