Lille vandforsyning betaler sig

Kølvring Vandforsyning ved Birkelse forsyner kun 48 huse, men det er billigere end sammenlægning

Det kommer ikke an på størrelsen, men gørelsen. Sådan er holdningen på Kølvring Vandforsyning ved Birkelse, og der kan være noget om det. Stedet forsyner et halvt hundrede husstande med vand. Alt købes og ledes fra Aabybro Vandforsyning. Den beskedne skare af forbrugere gør dog, at arbejdet ikke er større, end det kan betale sig at drive forsyningen selv. - Vi er tre mand i bestyrelsen, og arbejdet med at vedligeholde, kontrollere og opkræve penge gør vi ved siden af vort daglige arbejde. Vi får et honorar, så det dækker vores omkostninger, men det er det, fortæller bestyrelsesmedlem, John B. Larsen. Derfor har det heller ikke været videre på tale at nedlægge arbejdet omkring den lille vandforsyning, for i stedet at lade Aabybro Vandforsyning klare administration og tilsyn. - Der vil komme en stor tilslutningsafgift ved at skulle overgå til Aabybro, og samtidig vil de faste afgifter stige, fortæller John B. larsen. - Det vil betyde, at hver forbruger vil skulle betale cirka 200 kr. mere om året, og det vil naturligvis ramme de store husholdninger hårdest. Dertil kommer, at Kølvring Vandforsyning har et relativt godt ledningsnet, der løbende er blevet udskiftet siden 1959. En ting er besparelsen ved selv at klare donten, en anden ting det sammenhold, vandforsyningen skaber i området. - Det er noget med ikke at lade al ting forsvinde fra området. Vi hygger os med arbejdet, og der er en stor opbakning omkring det, siger John B. Larsen. Ved 50 års jubilæet for nylig mødte 50 mennesker op, hvormed alle husstande derved i gennemsnit var repræsenteret. Alligevel faldt et forslag om at lade bestyrelsesarbejdet gå på skift blandt forbrugerne ikke i god jord på Kølvring Vandforsynings generalforsamling torsdag aften. - Tanken var, at alle kom til at føle et stærkt ejerskab til vandforsyningen, så man ikke fluks ringede til bestyrelsen, hvis der en dag ikke er vand i hanerne. Men ved forslaget blev der lige stå stille som henne i kirken. Det var alligevel for meget sammenhold, griner John B. Larsen. Penge i kassen John B. Larsen, som er kasserer, kunne glæde sig over det største overskud i vandværkets histiorie. Det blev på hele 47.961 kr. Dermed har værket nu en formue på 276.196 kr. Sidste år blev der solgt 26.000 kubikmeter vand tilen pris af 363.460 kr. John Larsen og Jørn Sloth blev valgt til bestyrelsen, mens Per Østerrøgild blev suppleant. Bjarne Jensen blev genvalgt som revisor, mens Frank Larsen blev revisorsuppleant. Aftenens dirigent, Anders Hvilsom, havde ingen problemer med at styre de 10 fremmødte