Lille Vildmose er kongens rige

Na­tur­vej­le­der Thork­ild Lund for­tæl­ler om vild­mo­sens fug­le­liv. pri­vat­fo­to

Na­tur­vej­le­der Thork­ild Lund for­tæl­ler om vild­mo­sens fug­le­liv. pri­vat­fo­to

LILLE VILDMOSE: Onsdag præsenterer Lille Vildmosecentret ved Dokkedal og AOF-Sejlflod det tredje foredrag i rækken på seks om Lille Vildmose. Denne gang kan tilhørerne møde den kompetente naturvejleder Thorkild Lund, som i samarbejde med naturfotograf Flemming Ahlmann, hvis flotte fuglebilleder fremvises på storskærm, præsenterer publikum for mosens fugleliv før og nu. Lille Vildmose som fuglelokalitet er måske mest kendt for at være hjemsted for kongeørnen. Kongeørnen siges at bære sit navn fordi den er kongen over alle fugle. Set i fugleperspektiv er Lille Vildmose derfor et kongerige, da rovfuglen yngler her som det eneste sted i Danmark. Lille Vildmose hører i det hele taget til blandt Danmarks større fuglelokaliteter, og rigtig mange mennesker besøger Lille Vildmose for at studere fuglelivet. Således bliver en række fugletårne rundt omkring i mosen årligt besøgt af tilsammen 75.000 personer. I fuglenes yngletid kan der for den uøvede fuglekikker måske virke lidt tomt - bortset fra de 4000 par ynglende skarver ved Tofte Sø som udgør Danmarks største skarvkoloni - men listen over ynglefugle er nu ganske lang. brula