Lille Virgil måske snart husejer

Friskolen i Oue vil gerne købe bygninger og udvide med faglokaler

OUE:Lille Virgils friskole vil gerne være herre i eget hus, hvis ellers det kan ske til en "fornuftig pris". Det kan det formentlig. Børne- og kulturudvalget vil i hvert fald gerne sælge den gamle skolebygning, som i 100 år husede Oue Skole, og som på tredje skolesæson er lejet ud til friskole. På sigt vil Lille Virgils Friskole gerne udbygge med faglokaler. Enten ved at udvide de bestående bygninger. Eller måske ved at købe eller leje Oue Fremads klubhus oven for skolen. Det sidste henstår endnu kun som en sondering i skolens bestyrelse. Selv om skolen ud over egen fritidsordning råder over otte lokaler, er det så som så med faglokaler. Drømmen går på et fast sted til sløjd, natur og teknik og husgerning. Madlavning må således foregå i skolens lillebitte køkken. Hvorimod forhandlingerne om en handel med den gamle landbyskole i Oue allerede er i gang og skal afsluttes inden årets udgang. Sine to første skoleår har Lille Virgils Friskole boet til leje på særdeles lempelige vilkår og reelt kun betalt for strøm, vand og varme. Desuden har man købt inventaret i den gamle landsbyskole. Som alternativ til at sælge tilbyder kommunen et kortsigtet lejemål, der kun strækker sig over indeværende og næste skoleår. Altså til sommeren 2006. Den tidstermin hænger sammen med den forestående kommunesammenlægning, idet Arden Kommunes tid jo er ved at rinde ud. - Vi vil gerne sikre Lille Virgils Friskole optimale vilkår, og dem får de ved at eje deres egen skolebygning. Så kender de huslejeniveauet, men også de vilkår, de kan drive skole på i en storkommune. For man kunne jo forestille sig det scenario, at en storkommune efter nogle år manglede penge og begyndte at se sig om efter indtjeningsmuligheder, opridser børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak. Af samme grund vil kommunen ikke gå ind binde en storkommunen på en langsigtet lejeaftale med Lille Virgils Friskole. For dyrt udspil - Vi vil gerne overtage skolebygningerne, hvis det kan ske til en fornuftig pris, bekræfter friskolens formand, Peter Gösta Petersen, Oue. Men set med hans briller er 850.000 kroner ikke så prisfornuftigt, så det gør noget. Den vurdering har en ejendomægler over for kommunens anslået bygninger og grund til at være værd. Heri indgår i sagens natur ikke den del af huset, hvori den kommunale Oue Naturbørnehave bor. - Men 850.000 kroner er for højt sat. Den pris tør vi heller ikke forpligte os på. Dertil er vore indtjeningsmuligheder for små, siger Peter Petersen. Et par søskendefamilier har nemlig forladt byen og reduceret elevtallet til p.t. 51, hvor man sidste skoleår rundede de 60 elever. - Som det ser ud nu vil elevtallet over et par år bevæge sig tilbage mod 57-60 elever, som er en god størrelse for os. Men vi har en ret stor sjetteklasse, som jo forlader os om halvandet år, så vi tør ikke binde økonomien an på usikre prognoser, understreger Peter Petersen. De spinkle indtjeningsmuligheder supplerer skolen ved at samle aviser hver anden måned som led i den kommunale indsamling. Samtidig giver forældrekredsen en hånd med, når legepladsen skal sættes istand, og vinduer eller døre må males eller repareres.. - Det er ikke mere end et par uger siden, vi sidst havde en arbejdsweekend, oplyser Peter Petersen.