Lille Virgils Friskole lukker

Ny elevflugt op til ferien gør ekstraordinær generalforsamling 15. november til formalitet - skolen lukker til jul

Lille Virgils Friskole for to år siden, mens der endnu herskede tro på en bæredygtig fremtid. I samarbejde med en kunstner skabte børnene det smukke vægmaleri, og forældrene mødte talstærkt frem til ferniseringen. Til jul er det helt slut.	Arkivfoto:

Lille Virgils Friskole for to år siden, mens der endnu herskede tro på en bæredygtig fremtid. I samarbejde med en kunstner skabte børnene det smukke vægmaleri, og forældrene mødte talstærkt frem til ferniseringen. Til jul er det helt slut. Arkivfoto:

Småt er godt - men det kan altså også blive for småt. Den lektie har Lille Virgils Friskole i Oue lært og taget konsekvensen af. Skolen lukker til jul. Formelt får forældrene det sidste ord på en ny, ekstraordinær generalforsamling tirsdag 15. november. Men eftersom syv børn som reaktion på bestyrelsens sparebudskab ikke vender tilbage efter efterårsferien, dykker skolen nu under den nedre tilskudsgrænse på 32 elever. Ej heller kravene til en vis fordeling af børnene på de tre elevgrupper kan Lille Virgil længere opfylde. - Vi ser ikke nogen farbar vej, med mindre vi både sætter lærerne ned i tid, sparer skolelederen væk og selv styrer skolen på frivillig basis, siger bestyrelsesformand Walther Simonsen. - Vi kunne ikke tilbyde den lærerkraft og den ledelse, forældrene ønskede. Og manglende tro på, at Lille Virgils Friskole kan klare sig på de betingelser, får så at sige forældre til selv at lukke skolen, udleder formanden.