Lille Virgils (selvejende) Friskole

Byråd og friskolebestyrelse har handlet Oues gamle skolebygning på plads

OUE:Lille Virgils Friskole ejer nu sine egne bygninger. Det blev en kendsgerning, efter at byrådet sagde ja til at sælge den gamle Oue Skoles bygninger for i omegnen af en halv million kroner. Handelen gælder med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet og sikrer tillige den lille friskole forkøbsret på børnehavefløjen i tilfælde af, at Oue Naturbørnehave en skønne dag bliver nødt til at lukke. - Men det har vi absolut ikke tanker om at gøre, understregede viceborgmester Ib Henriksen (UP). - Tværtimod tror jeg, at den lille naturbørnehave kommer til at spille en positiv rolle i den nye storkommune, fordi den på bedste vis varetager behovet for at drive en lille specialgruppe, roste Niels Erik Poulsen (V). - Så det med at udnytte forkøbsretten bliver aldrig aktuelt - selv om "aldrig" selvfølgelig er ganske lang tid, filosoferede Poulsen. Børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S) glæder sig over forløbet af den handel, kommune og lilleskole nu har indgået. - En god og fordragelig proces, hvor to parter har talt sig sig til rette ud fra en fælles forventning og et fælles ønske om, at der venter Lille Virgils Friskole en god fremtid i de gamle skolebygninger, sagde Arnbak.