Mariagerfjord

Lilleardens kvægbonde udvider

} LILLEARDEN: Landmand Erik Møller Andersen, Lilleardenvej 7, er godt på vej til kunne fordoble sin kvægbesætning godt og vel. Lilleardens eneste tilbageværende landmand med husdyrhold har nemlig søgt og fået myndighedernes tilladelse til at udvide sin nuværende besætning af sortbrogede malkekøer fra 220 til 494 dyreenheder. Udvidelsen vil foregår over en fireårig periode, hvor dyreholdet vokser med 20-25 procent årligt, indtil den når op på fuld drift. Nordjyllands Amts har udarbejdet det lovkrævede regionplantillæg med vvm-redegørelse. Berørte beboere i Lillearden har ikke haft indvendinger mod miljøgodkendelsen, der nu fremlægges i fire uger med mulighed for at klage.