Lokalpolitik

Lillebror tvangsfjernet

Lettelse i Aalborg Kommune efter beslutning om at anbringe fireårig i familiepleje

MOU:Presset for at få fjernet den fire-årige dreng fra det hjem i Mou, hvor forældrene torsdag blev idømt fem måneders fængsel for mishandling af drengens 13-årige storesøster, var så stort, at det fik den modsatte effekt. Drengen blev først fjernet fredag sidst på eftermiddagen, da formanden for Børne- og ungeudvalget i Aalborg Kommune følte, der var ro på. - Torsdag aften bad socialforvaltningen mig om at træffe en formandsbeslutning om at tvangsfjerne drengen, men det sagde jeg nej til. Jeg synes, at der var en meget oppisket stemning, og man skal have ro omkring sig og ikke gøre noget overilet i sådan en sag her, siger Lars Bang Jensen (S), formand for børne- og ungeudvalget. Men klokken 16 fredag besluttede han sig for at vende tommeltotten opad, så den fire-årige dreng kunne tvangsfjernes fra hjemmet. - Der skete nogle ting i løbet af dagen, som jeg ikke kan komme ind på, som gør, at vi samlet set siger, at vi er urolige for drengen, og derfor skal han være et andet sted, siger Lars Bang Jensen. Til gengæld er han lettet over, at selve tvangsfjernelsen skete uden den store dramatik. To repræsentanter fra socialforvaltningen blev lukket ind hos familien og med sig havde de en pædagog fra den fire-årige drengs børnehave. Politiet var ikke med til tvangsfjernelsen. Socialrådmand Mai-Britt Iversen ser også med tilfredshed på fredagens tvangsfjernelse. - Det er jeg selvfølgelig glad, og jeg er tryg ved, at drengen ikke er derhjemme mere, siger rådmanden. Karin Kildedal, lektor på Aalborg Universitet, vurderer fredagens tvangsfjernelse således: - Jeg går ud fra, at kommunen har lavet nogle nye undersøgelser, som viser noget andet end tidligere, siden at der nu er belæg for at fjerne drengen. Og beslutningen om at have en pædagog med fra barnets børnehave er meget forsvarlig, så der trods alt er et menneske med, som barnet kender, siger Karin Kildedal, der også er uddannet socialrådgiver. Formandsbeslutningen skal forelægges børne- og ungeudvalget inden syv dage. I udvalget sidder foruden Lars Bang Jensen også Anna Kirsten Olesen (S), Anette Valentin (V) samt en psykolog og en dommer. Den fire-årige dreng er i familiepleje et ukendt sted i Nordjylland. Side 4-5